Polska przystąpiła do Banku Danych Agencji Energii Jądrowej

24 listopada br. Polska przystąpiła do Banku Danych Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA/OECD). Polska jest członkiem NEA/OECD już od 2010 r., a do Banku Danych przystąpiła celem zmaksymalizowania korzyści z członkostwa w Agencji.
Misją NEA/OECD jest wspomaganie państw członkowskich w bezpiecznym, pokojowym oraz przyjaznym dla środowiska stosowaniu energii jądrowej. Agencja jest forum wymiany informacji i doświadczeń oraz promowania współpracy międzynarodowej w zakresie specjalistycznej wiedzy, także z obszaru energetyki jądrowej.


Bank Danych prowadzi Usługę Programów Komputerowych oraz Usługę Baz Danych przeznaczonych do zastosowań związanych z energią jądrową, dysponując w sumie ok. 2000 udokumentowanych pakietów.

- Przystąpienie Polski do Banku Danych umożliwi wykorzystanie jego zasobów przez szkoły wyższe, instytuty naukowe i badawcze, polskie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej - poinformowało Ministerstwo Gospodarki.

Podane poniżej kategorie zasobów Banku Danych wskazują na rodzaj podmiotów potencjalnie nimi zainteresowanych: modele jądrowe i obliczanie przekrojów czynnych; obliczanie widma, generacja wielogrupowych przekrojów czynnych, zagadnienia siatek i komórek; projektowanie reaktorów w stanach ustalonych; gospodarka paliwem jądrowym i zagadnienia ekonomiczne reaktorów; kinetyka, sprzężone analizy neutronowe i cieplno-przepływowe; bezpieczeństwo radiologiczne i analiza awarii; wymiana ciepła w stanach ustalonych i nieustalonych, hydrodynamika, termodynamika; analizy wytrzymałościowe, rozkłady naprężeń; nagrzewanie promieniami gamma oraz projektowanie osłon; ogólne metody matematyczne i algorytmy obliczeniowe; wpływ gospodarki jądrowej na środowisko naturalne, gospodarka odpadami; zachowanie się i właściwości materiałów pod wpływem promieniowania, zachowanie się paliwa oraz zintegrowane bazy danych eksperymentalnych dla walidacji programów obliczeniowych.

Istotnym elementem współpracy z Bankiem Danych jest wzajemna wymiana uwag do pozyskiwanych programów komputerowych, czy baz danych oraz ich modyfikacja.

Dla ułatwienia korzystania z usług BD, na stronie Ministerstwa Gospodarki w zakładce Bezpieczeństwo Gospodarcze/Energetyka Jądrowa/Bank Danych (NEA/OECD) znajdują się Wskazówki korzystania z usług Banku Danych Agencji Energii Jądrowej OECD dla podmiotów z krajów będących jego członkami.

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.