Polska zaprojektuje reaktor IV generacji wspólnie z Czechami, Węgrami i Słowacją.

W czwartek w Budapeszcie utworzono stowarzyszenie dla zaprojektowania i budowy reaktora jądrowego „Allegro”, IV generacji. Pracami pokieruje polskie Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz instytuty z Czech, Węgier i Słowacji.

Inicjatywa, nosząca obecnie nazwę Centrum Doskonałości V4G4 (Visegrad 4 for Generation 4 Reactors) jeszcze do niedawna była rozwijana przez Francję, jednak naukowcy znad Loary postanowili skupić się projekcie Astrid - reaktora chłodzonego ciekłym sodem. W ten sposób prace nad projektem reaktora Allegro przekazane zostały krajom Grupy Wyszehradzkiej.

W rozmowie z PAP, dyrektor NCBJ prof. Grzegorz Wrochna przyznał, że Allegro to chłodzony gazem - helem - reaktor prędki (na szybkich neutronach) IV generacji. Centrum złożyło wniosek o wpisanie projektu do programu mapy drogowej infrastruktury badawczej tworzonej przez resort nauki i finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Do sfinansowania projektu posłużą fundusze strukturalne UE, przeznaczone w szczególności na tego typu działalność rozwojową. Wrochna dodał, że na przestrzeni najbliższych siedmiu lat należy w taki sposób przygotować grunt pod inwestycję, by po 2020 r. budowa reaktora została rozpoczęta.

Inicjatywa jest szczególnie cenna tym bardziej, że Niemcy wstrzymały w ostatnich latach prace badawcze w sektorze energii nuklearnej. Prace nad reaktorem Allegro odgrywają więc ogromną rolę na skalę całej Europy, stanowiąc swoiste zaplecze kompetencji.

Polska, dotychczas obserwator programu, teraz weźmie czynny udział w pracach nad rozwojem i konstrukcją reaktora. Dyrektor NCBJ zauważył, że kompetencje czterech instytutów mają szanse znakomicie się dopełniać – Węgrzy chcą się specjalizować w projektowaniu i badaniu paliwa jądrowego, Czesi - w systemie chłodzenia, Słowacy zajmują się stroną techniczną projektowania i systemami bezpieczeństwa, natomiast Polska chce specjalizować się w badaniach materiałowych. Dobrze ma szanse sprawdzić się tutaj reaktor badawczy Maria w Świerku. NCBJ pracuje także nad rozbudową laboratorium, w którym prowadzone będą prace.

Źródło: PAP


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.