Polska zrealizowała zalecenia wymagane dla 1. fazy programu jądrowego

W dniach 21-23 czerwca br. w Polsce przebywali eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), których zadaniem było sprawdzenie wdrożenia rekomendacji i sugestii Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR). Potwierdzili oni, że polskie instytucje wykonały wszystkie zalecenia wymagane dla fazy 1 rozwoju programu jądrowego.

Przewodniczący delegacji MAEA José Bastos potwierdził, że Agencja będzie kontynuowała wsparcie dla Polski w rozwoju infrastruktury dla wdrożenia energetyki jądrowej. Zaprosiła również polską delegację do siedziby MAEA w Wiedniu w celu wspólnego przygotowania Zintegrowanego Planu Działań dla następnej fazy programu.

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski podkreślił, że Misja Follow-up INIR potwierdziła, że wdrażanie PPEJ odbywa się zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami zagranicznymi.

 - Ufamy, że otwarte i transparentne wdrażanie polskiego programu jądrowego jest kluczowe dla budowy zaufania społecznego w naszym kraju i za granicą. Aktywnie realizujemy działania przewidywane dla następnej fazy programu i rozważamy zaproszenie misji INIR dla fazy 2 w 2017 r. - powiedział Józef Sobolewski.

Zaznaczył także, że Polska przywiązuje ogromną wagę do współpracy z MAEA podczas wdrażania PPEJ. 

Misje INIR organizowane są przez MAEA do krajów, które wdrażają swoje programy jądrowe i pragną poddać się ocenie najlepszych światowych ekspertów. W marcu 2013 r. w Polsce odbyła się misja INIR, która zakończyła się przekazaniem Polsce 6 sugestii oraz 5 rekomendacji. Wnikliwej analizie poddano wówczas 19 obszarów PPEJ, w tym m.in.: ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, ramy prawne, obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego, zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw.

MAEA opracowała wytyczne, które pomagają krajom wprowadzającym energetykę jądrową zapewnić bezpieczne, odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie tej technologii. O przeprowadzenie misji INIR Polska wystąpiła w 2009 r.

Przedstawiciele MAEA odbyli szereg spotkań i konsultacji z najważniejszymi instytucjami zaangażowanymi w Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) tj. Ministerstwem Energii, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Agencją Atomistyki oraz firmami – PGE  oraz PGE EJ1.

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.