Polskie konsorcjum jądrowe w 2015 roku, wnp.pl

- Powinniśmy w 2015 roku wyłonić to konsorcjum, które zrealizuje projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - powiedział Zdzisław Gawlik, wiceprezes zarządu PGE Energia Jądrowa.

Zdzisław Gawlik, wiceprezes zarządu PGE Energia Jądrowa.
Jedna z sesji otwierających drugi dzień IX Kongresu Nowego Przemysłu poświęcona była programowi polskiej energetyki jądrowej. W debacie wziął udział m.in. Zdzisław Gawlik, wiceprezes zarządu PGE Energia Jądrowa (PGE EJ), który wyjaśniał przyczyny podjęcia decyzji o zastosowaniu w postępowaniach przetargowych modelu
- Koncepcja modelu zintegrowanego przewiduje przeprowadzenie jednego postępowania obejmującego kluczowe aspekty projektu jądrowego. W jednym postępowaniu chcemy wyłonić równocześnie technologię reaktora, generalne wykonawstwo, usługi wsparcia , które będą dostarczone w ramach realizowanego projektu. Chcemy także wyłonić podmioty, które będą zajmowały się utrzymaniem elektrowni jądrowej - wyjaśniał Zdzisław Gawlik.

Dalej wiceprezes Gawlik wyjaśniał, że PGE EJ chce osiągnąć taki stan, żeby przed wystąpieniem o wydanie tzw. decyzji zasadniczej o budowie elektrowni atomowej wiadomo było, w jakiej technologii, kto i za co elektrownię zbuduje.

Wiceszef PGE EJ przypomniał ponadto, że trwa już tzw. dialog wstępny z podmiotami, które w przekonaniu PGE EJ mogłyby w projekcie uczestniczyć.

Zdzisław Gawlik odniósł się także do listu intencyjnego podpisanego przez PGE i kilka polskich innych firm w sprawie budowy elektrowni jądrowej.

- List intencyjny zakłada, że najpóźniej do końca marca 2013 roku polscy partnerzy biznesowi wskazani tutaj, czyli Tauron, KGHM i Enea osiągną porozumienie co do tego, że zechcą inwestowaćw projekt energetyki jądrowej. Nie chciałbym mówić, na jakich zasadach to porozumienie może być osiągnięte. Jest to kwestia rozmów i dialogu między PGE, która jest właścicielem spółek jądrowych, a poszczególnymi polskimi partnerami biznesowymi - powiedział Zdzisław Gawlik.

Zdzisław Gawlik ujawnił, że w ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania zintegrowanego zaproszenia zostały wysłane do 13 podmiotów, które mogłyby być liderami konsorcjów lub wchodzić w ich skład, ale jak zaznaczył owa lista nie jest zamknięta. PGE EJ zakłada, że wstępny dialog będzie prowadzony do końca marca 2013 roku i że w I kwartale 2013 roku zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu tak zwanego dialogu konkurencyjnego mającego wyłonić potencjalnych uczestników projektu.

- Ostateczna formuła dialogu konkurencyjnego będzie wypadkową naszych oczekiwań w stosunku do projektu i również tego czego partnerzy by od tego projektu oczekiwali. Zakładamy, że to postępowanie powinno skończyć się w 2015 roku , czyli powinniśmy w 2015 roku wyłonić konsorcjum, które zrealizuje projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - powiedział Zdzisław Gawlik.

Autor: Ireneusz Chojnacki

Źródło: wnp.pl
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.