POLSKIE TOWARZYSTWO NUKLEONICZNE OGŁASZA KONKURS NA PRACE DOKTORSKIE, MAGISTERSKIE, INŻYNIERSKIE I LICENCJACKIE ZWIĄZANE Z ATOMISTYKĄ

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.). Do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy w trakcie inauguracji roku akademickiego 2014/2015. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15 sierpnia 2014 roku zgłoszenia w postaci:

  • streszczenia pracy,
  • opinii opiekuna naukowego,
  • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
  • 1 egzemplarza pracy

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2013/2014.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr Bożena Sartowska (koordynator), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ, Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow.

 Kapituła w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody będą oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.

Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 sp.  o.o.

 

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

 

e-mail: ptn@ichtj.waw.pl, tel., 22 5041288, 22 5041384, fax., 22 5041313


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.