Polsko-amerykańska współpraca ws. bezpieczeństwa jądrowego, wnp.pl.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Janusz Włodarski spotkał się 20 października br. z komisarzem US Nuclear Regulatory Commision (amerykański dozór jądrowy) Williamem Ostendorffem.
Konkluzją z rozmów będzie rozszerzenie współpracy pomiędzy PAA i NRC. Strony uzgodniły przedłużenie trzech umów dwustronnych oraz rozwój programu szkoleń stanowiskowych inspektorów PAA w amerykańskim dozorze.


Pierwszą z przedłużonych umów będzie umowa ramowa - porozumienie miedzy prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, została zawarta na 5 lat i jej termin upływa 22 września 2015 roku.

Kolejne porozumienie to umowa wykonawcza CAMP (Code Application and Maintenance Program), która dotyczy zastosowania i obsługi kodów cieplno-przepływowych, na mocy której NRC udostępnia swoje kody obliczeniowe; zawarta w 2011 r. na 3-letni okres, zostanie przedłużona na okres 5 lat.

Trzecia umowa to umowa wykonawcza CSARP, stanowi o członkostwie PAA w Severe Accident Research Program. Strony umowy zobowiązują się w niej m.in. do wnoszenia wkładu finansowego i intelektualnego w rozwój kodów obliczeniowych, została zawarta w 2012 r. na 3-letni okres i zostanie przedłużona w 2015 r.

Prezes PAA i komisarz US Nuclear Regulatory Commision omówili również temat wielomiesięcznych szkoleń stanowiskowych dla inspektorów PAA w amerykańskiej organizacji. Podczas takich szkoleń inspektorzy z Polski będą mogli w praktyce uczestniczyć w kontrolach instalacji jądrowych i przeprowadzać inspekcje w elektrowniach jądrowych.

- Taki rodzaj szkoleń jest dla nas szczególnie istotny, ponieważ nie mamy w Polsce przemysłu jądrowego, to jedyny sposób, aby zbierać praktyczne doświadczenie. Amerykańscy partnerzy będą nam niezwykle pomocni - przekonuje Janusz Włodarski.

Komisarz NRC mówił o przygotowywaniu szkoleń z analizy bezpieczeństwa obiektów jądrowych (tzw. On the Job Training on Safety Analysis) dla pracowników Agencji. Ostendorff przekazał prezesowi PAA, iż przygotowania do uruchomienia programu we współpracy z Brookhaven National Laboratory postępują zgodnie z planem i rozpoczęcie szkoleń będzie możliwe na początku 2015 r. Jednocześnie Ostendorff zaproponował przyjęcie dodatkowych osób z kadry PAA na szkolenia z zakresu przeprowadzania inspekcji podczas budowy elektrowni jądrowej.

Prezes PAA Janusz Włodarski wyraził chęć kontynuacji programu szkoleń w NRC po 2015 roku, przede wszystkim w obszarach szczególnego zainteresowania PAA: lokalizacja (siting), inspekcje (inspection) oraz ocena bezpieczeństwa (safety review).

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.