Polsko-francuskie rozmowy energetyczno-klimatyczne

Odbyło się spotkanie ds. klimatu i energii w ramach V Polsko-Francuskich Konsultacji Międzyrządowych. Tematem rozmów były m.in. koncepcja europejskiej unii energetycznej, ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku oraz rozwój energetyki jądrowej.

Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki podkreślił, że zdaniem Polski proponowane przez Komisję Europejską 5 filarów europejskiej unii energetycznej powinno opierać się na zasadach solidarności w kwestii bezpieczeństwa, dobrze funkcjonującym wewnętrznym rynku energii oraz neutralności technologicznej.

Zachowanie neutralności technologicznej oraz uwzględnienie w koncepcji unii energetycznej roli zasobów własnych UE jest kluczowe, ze względu na zmniejszanie uzależnienia państw członkowskich od importu surowców - powiedział wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz.

Zwrócił również uwagę, że stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi źródeł własnych energii i surowców przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

- Istotne jest odpowiednie ukształtowanie przyszłego modelu rynku energii elektrycznej w UE w kontekście m.in. stopniowego odchodzenia od wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, tak aby stały się źródłami bardziej samodzielnymi na rynku - przekonywał Tomasz Tomczykiewicz.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska RP oraz przedstawiciele Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energetyki Republiki Francuskiej.

V Polsko-Francuskie Konsultacje Międzyrządowe odbyły się pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz oraz prezydenta Francois Hollande.

Autor: DC

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.