Polsko-węgierska współpraca w energetyce jądrowej?

Możliwości rozwoju polsko-węgierskiej współpracy w obszarze energetyki, w tym energetyki jądrowej, to główne tematy spotkania wiceministrów w Ministerstwie Energii Andrzeja J. Piotrowskiego i Michała Kurtyki z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Narodowego Węgier, Andrasem Aradszkim. W spotkaniu udział wziął również ambasador Węgier w Polsce dr. Ivan Gyurcsik.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat możliwości rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i na Węgrzech oraz kierunków rozwoju sektora energetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Mimo różnic w podejściu technologicznym, doświadczenia Węgier są dla Polski istotnym punktem odniesienia w kształtowaniu polityki energetycznej w tym obszarze – powiedział wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski.

Dodał, że dla zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski konieczne jest rozwijanie współpracy bilateralnej w regionie. 

- Wspólne inicjatywy energetyczne nie tylko Polski i Węgier, ale również Grupy Wyszehradzkiej, czy innych krajów naszego regionu to szansa na trwałe zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego – zaznaczył Andrzej J. Piotrowski.

W trakcie rozmowy dyskutowano również na temat budowy węgierskiej elektrowni jądrowej oraz postępowania, które Komisja Europejska prowadzi ws. finansowania projektu pod względem zgodności z zasadami pomocy publicznej UE. Strona polska wyraziła zrozumienie dla stanowiska strony węgierskiej. Mimo że troska UE o zachowanie standardów dotyczących udzielania pomocy publicznej jest zrozumiała, podzielamy opinię rządu węgierskiego, że co do zasady, podstawowym kryterium oceny inwestycji powinna być jej rentowność. Jeśli inwestycja jest atrakcyjna dla dowolnego rynkowego inwestora to angażowanie środków przez państwo nie jest pomocą publiczną.

Ponadto uczestnicy spotkania rozmawiali również o planach budowy gazociągu Nord Stream II. Strony zgodziły się, że realizacja tej inwestycji zmniejszy bezpieczeństwo energetyczne nie tylko regionu ale także całej Europy. Strona węgierska zwróciła uwagę, że projekt narusza również zasady unii energetycznej oraz zwiększa zależność UE od rosyjskiego gazu. Nawiązano także do wystosowanego przez Polskę wspólnie z Rumunią, Słowacją, Litwą, Łotwą i Estonią 27 listopada 2015 r. listu do Komisji Europejskiej, w którym sygnatariusze wyrazili swoje zaniepokojenie geopolitycznymi konsekwencjami ewentualnej realizacji projektu Nord Stream II.

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.