Porozumienie o współpracy między SFEN i PTN PTN.

W czwartek 28 listopada 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) i Francuskie Towarzystwo Energii Jądrowej (SFEN) podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie techniki nuklearnej. Ogólnym celem tego porozumienia, które otwiera nowy rozdział w historii utrzymywanych od wielu lat przez oba kraje bliskich relacji w tej dziedzinie, jest postęp naukowo-techniczny w energetyce  jądrowej. Porozumienie umożliwi każdemu z towarzystw korzystanie z wysokich kompetencji i wiedzy towarzystwa partnerskiego. Porozumienie przewiduje w szczególności wymianę informacji na temat konferencji i seminariów organizowanych przez każde z towarzystw oraz kontakty między różnymi zespołami specjalistów, młodych profesjonalistów i studentów. Zakłada również wymianę tekstów i artykułów między wydawnictwami PTN: „Postępy Techniki Jądrowej” oraz „Nukleonika” i SFEN „Revue Générale Nucléaire”. Podpisane 28 listopada 2013 r. porozumienie będzie obowiązywać przez 5 lat. Prezes PTN Zbigniew Zimek powiedział: « Cele i program działania obu towarzystw są wyjątkowo zbieżne, a istniejąca istotna różnica w skali dokonań i obszaru zainteresowań, pozwoli nam skorzystać z bogatych doświadczeń zdobytych we Francji a tym samym przyczynić się do optymalizacji procesu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce  » . Prezes SFEN Dominique Minière oświadczył: „W naszych Towarzystwach jest wielu naukowców. Porozumienie pozwoli jeszcze lepiej wykorzystywać dynamizm i wysoki poziom prac prowadzonych przez nich w Polsce i we Francji, i będzie sprzyjać wymianie myśli i postępowi w sektorach kształtujących energetykę jądrową jutra.” PTN jest współwydawcą czasopisma popularno-naukowego « Postępy Techniki Jądrowej (PTJ)». To właśnie uroczystość 20-lecia nowej, współczesnej edycji PTJ, była okazją do podpisania porozumienia pomiędzy PTN i SFEN.

 

SFEN - Francuskie Towarzystwo Energii Jądrowej - to niekomercyjna organizacja naukowa utworzona w 1973 r. Zrzesza 3500 członków, naukowców inżynierów, przemysłowców, lekarzy, w większości pracujących w dziedzinie energii jądrowej. Celem Towarzystwa jest sprzyjanie postępom nauk i technik jądrowych i przyczynianie się do propagowania wiedzy o tej formie energii. PTN - Polskie Towarzystwo Nukleoniczne jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, mającym na celu działanie na rzecz bezpiecznego wykorzystywania dla dobra społeczeństwa zjawisk, procesów i technik jądrowych, zwanych atomistyką, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii, rozwoju przemysłu i rolnictwa, oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. PTN inicjuje i popiera działalność naukową i techniczną we wszystkich dziedzinach atomistyki. Obiektywnie informuje społeczeństwo o warunkach bezpiecznego wykorzystywania zjawisk, procesów i technik jądrowych.

 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.