Program energetyki jądrowej dla następnego rządu, Ireneusz Chojnacki, wnp.pl

Program polskiej energetyki jądrowej nie został dotąd przyjęty przez władze i wszystko wskazuje na to, że obecny rząd już go nie zatwierdzi. Trwają jeszcze konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko tego programu i przed wyborami parlamentarnymi się nie skończą.

Projekt programu polskiej energetyki jądrowej jest od dawna przygotowany, ale rząd jeszcze nie zatwierdził programu. Nadal trwają konsultacje prognozy oddziaływania programu na środowisko, która trafiła najpierw do uzgodnień krajowych, a potem została skierowana do konsultacji międzynarodowych razem z załącznikiem, którym jest projekt programu polskiej energetyki jądrowej. Do postępowania związanego z oceną wpływu na środowisko polskiego programu energetyki jądrowej zgłosiły się Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Dania, Finlandia i Szwecja. Procedury są długotrwałe i na razie trudno jeszcze wyrokować, kiedy rozpatrywanie uwag do prognozy oddziaływania na środowisko zakończy się. Na pewno prace nad oceną oddziaływania na środowisko nie zostaną zakończone przed październikowymi wyborami parlamentarnymi.

- Będę w stanie odpowiedzieć bardziej konkretnie kiedy ocena oddziaływania na środowiska zostanie zakończona w momencie kiedy otrzymamy oceny i uwagi od zainteresowanych państw, a to jest kwestia jeszcze całego października. Myślę, że to jeszcze chwilę potrwa - mówi Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds., programu polskiej energetyki jądrowej.

Prognoza oddziaływania programu energetyki jądrowej na środowisko została wykonana mimo że, jak wyjaśnia Hanna Trojanowska, istniały pewne rozbieżne opinie na temat, czy rzeczywiście do takiego dokumentu strategicznego potrzebne jest ocena oddziaływania na środowisko. Ostatecznie zapadła decyzja, że postępowanie takie zostanie przeprowadzone.

- Jest to długotrwały proces, ale uznaliśmy, że jeżeli kraje zgłosiły chęć uczestnictwa, oceny i dyskusji na temat tych materiałów, to jesteśmy gotowi. Chodzi teraz o to, że po uzyskaniu tych zgłoszeń kraje mają czas na przeanalizowanie materiałów, a gdy sformułują swoje pytania, będziemy zobowiązani do rozpatrzenia tych komentarzy czy uwag i w momencie gdy nasze wyjaśnienia okażą się być wystarczające, to w pewnym sensie kończy to postępowanie. Natomiast może się okazać, że będą potrzebne jeszcze jakieś konsultacje i wtedy jesteśmy do dyspozycji, aby się z przedstawicielami takich krajów spotkać i przedyskutować powstałe kwestie - wyjaśnia Hanna Trojanowska.

Minister Hanna Trojanowska poinformowała też, że firma doradcza Ernst&Young opracowała dla resortu gospodarki informację na temat potencjalnych korzyści płynących z wdrożenia programu polskiej energetyki jądrowej.

- Trzeba mieć na uwadze, że nie sama budowa elektrowni jądrowych stanowi o satysfakcjonującym wdrożeniu programu energetyki jądrowej. Sama budowa obiektów energetyki jądrowej, prawdę mówiąc, nie jest jeszcze tym najbardziej satysfakcjonującym etapem. Myślę, że ważną kwestią jest, że zoptymalizowanie nakładów i korzyści, które będą płynęły z realizacji programu energetyki jądrowej, stanowi pewnego rodzaju, nomen omen, reakcję łańcuchową rozwoju gospodarczego naszego kraju.
Wdrożenie programu energetyki jądrowej, czy uruchomienie samego procesu budowy elektrowni niezależnie od tego, że jest to technologia zagraniczna, stanowi skok cywilizacyjny jeśli chodzi o budowę kultury technicznej, kultury bezpieczeństwa, kultury zarządczej, komunikacyjnej, ale to również rozwój uczelni i nowych kierunków kształcenia, rozwój przemysłu i możliwość, aby ten przemysł konkurował nie tylko tutaj o realizację zamówień - powiedziała Hanna Trojanowska.

Autor: Ireneusz Chojnacki

Źródło:
wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.