Program energetyki jądrowej trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej 20 grudnia br. został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Tym samym zakończył się kolejny etap prac nad dokumentem który pozwoli bezpiecznie wdrożyć energetykę jądrową w Polsce. - Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) to strategiczny dokument, który przedstawia zakres działań, jakie należy podjąć, aby bezpiecznie korzystać z energetyki jądrowej w naszym kraju, a w tym jak postępować z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Warto pamiętać, że Projekt PPEJ jest katalogiem działań, zadań i celów, tak by bezpiecznie budować i eksploatować elektrownie jądrowe w Polsce - informuje Ministerstwo Gospodarki. Resort podkreśla, nie zastąpi on jednak analiz i wysiłku organizacyjnego, jaki muszą podjąć wszystkie podmioty zaangażowane w projekt.

Jego głównym celem jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Według dokumentów opracowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), wprowadzenie energetyki jądrowej wymaga od 10 do 15 lat prac przygotowawczych, włączając w to samą budowę pierwszej elektrowni. W przypadku Polski, dla wdrożenia energetyki jądrowej konieczna jest budowa prawie całej infrastruktury niezbędnej dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej (prawnej, organizacyjnej, instytucjonalnej, zaplecza naukowo-badawczego, systemu szkolenia kadr). Konsultacje transgraniczne i społeczne. Uruchomienie w Polsce projektu jądrowego otwiera nowy rozdział w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Przygotowania do tego przedsięwzięcia Ministerstwo Gospodarki prowadziło zgodnie z wymogami prawa europejskiego i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Przygotowanie PPEJ poprzedziły długotrwałe konsultacje, które prowadziło Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Po awarii w elektrowni w Fukushimie można się było spodziewać zwiększonego zainteresowania uczestnictwem niektórych krajów w procedurze konsultacji. W jego ramach Polska przekazała zainteresowanym państwom przetłumaczoną część dokumentacji (projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko), umożliPowiającą ocenę potencjalnych oddziaływań. Do udziału w konsultacjach transgranicznych zaproszono 10 państw: Litwę, Łotwę, Estonię, Szwecję,
 
 
 
Danię, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację i Finlandię. Litwa, Łotwa i Estonia zrezygnowały z udziału wkonsultacjach. Formalnie proces konsultacji transgranicznych został zakończony podpisaniem protokołu z Konsultacji z Austria, co miało miejsce w maju 2013. W 2010 roku projekt Programu PEJ został poddany konsultacjom społecznym w ramach standardowej procedury dokumentu rządowego (ok. 100 podmiotów zgłosiło ok. 300 uwag, z których większość uwzględniono). Na przełomie 2011/2012 r. projekt Programu PEJ konsultowano społecznie w ramach konsultacji Prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 300 podmiotów). Polska gotowa na realizację PPEJ. Efektywność i prawidłowość prac nad realizacją Programu PEJ potwierdzili eksperci MAEA, którzy w marcu i kwietniu br. wizytowali Polskę w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) oraz Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (IRRS). MAEA dobrze oceniła całość przygotowań do wdrożenia Programu PEJ. W szczególności doceniono Polskę m.in. za wysokie standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz za wprowadzenie nowoczesnych regulacji prawnych.
Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.