Program jądrowy wzmocni polską gospodarkę

- Realizacja programu energetyki jądrowej jest wielką szansą na wzmocnienie rozwoju polskiej gospodarki. Jeżeli uruchomimy projekt jądrowy, to poza powstaniem nowych miejsc pracy, będzie to szansa dla wielu polskich firm z różnych sektorów gospodarki – mówi Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i krajach bałtyckich.

- Realizacja programu energetyki jądrowej jest wielką szansą na wzmocnienie rozwoju polskiej gospodarki. Na budowie elektrowni jądrowej ok. 25-30 proc. prac to wysokospecjalistyczne prace, które będą wykonywane przez międzynarodowych wykonawców, ale pozostałe prace będą mogły być wykonywane przez polską kadrę i polskie firmy. To oznacza, że jeżeli uruchomimy projekt jądrowy, to poza powstaniem nowych miejsc pracy, będzie to szansa dla wielu polskich firm z różnych sektorów gospodarki – mówi Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i krajach bałtyckich.

Jak wylicza, budowa elektrowni jądrowej potrwa ok. 5 lat a średnioroczne zatrudnienie przy tej budowie wyniesie ok. 1,5 tys. pracowników, w szczytowym momencie na budowie będzie pracowało nawet 4,5 tys. osób. To nowe miejsca pracy.

- Doświadczenia działających elektrowni jądrowych pokazują, że przy eksploatacji jednego bloku pracuje ok. 800 osób a przy eksploatacji dwóch bloków ponad 1000 osób. Szacuje się, że 1 tys. miejsc pracy w elektrowni jądrowej kreuje ok. 5 tys. miejsc pracy w otoczeniu i przy wsparciu takiej elektrowni - zapewnia Beata Stelmach.

W przetargu na dostawcę technologii jądrowej i głównego wykonawcę nie będzie można zawrzeć formalnych wymogów preferujących te konsorcja, które będą korzystały z polskich firm. Takie zapisy byłyby niezgodne z prawem unijnym.

- Jednak nawet jeżeli nie będzie takich kryteriów formalnych, to wystąpią one w sposób naturalny. To oczywiste, że polskie firmy będą pracowały na budowie elektrowni jądrowej, ponieważ są firmami lokalnymi i mogą być tańsze niż konkurencja – dodaje Beata Stelmach.

Podkreśla przy tym, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce będzie wymagał akceptacji społecznej.

- Poparcie dla projektu jądrowego w Polsce rośnie, trzeba pracować nad tym, aby ta akceptacja była jeszcze większa. W procesie edukacji i informowania o energetyce jądrowej nie może być tajemnic, ponieważ tu chodzi o kwestie bezpieczeństwa, staranne i szczegółowe tłumaczenia przyniosą korzyści – ocenia Beata Stelmach.

Jako dobry przykład działań, które doprowadziły do wzrostu społecznego poparcia, podaje edukację związaną z gazem łupkowym – duża część Polaków opowiadała się za jego wydobyciem. Przeszkodą w wydobyciu gazu łupkowego okazały się natomiast kwestie prawne i w mniejszym stopniu geologiczne.

GE jest zainteresowane udziałem w przetargu na dostawę technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w tym postępowaniu będzie uczestniczyło wspólnie z Hitachi. Konsorcjum GE Hitachi Nuclear Energy będzie chciało zaoferować Polsce dwa reaktory: ABWR (Advanced Boiling Water Reactor - udoskonalony wodny reaktor wrzący) i ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor - ekonomiczny uproszczony wodny reaktor wrzący). Reaktory te wchodzą w skład rodziny reaktorów BWR (wodne reaktory wrzące) z nowymi zastosowanymi rozwiązaniami, w tym zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa. Rozwój reaktorów BWR rozpoczął się na początku lat 50 XX wieku. Obecnie BWR zajmują drugie miejsce wśród najczęściej wybieranych technologii jądrowych. Do dziś pracują 94 reaktory BWR, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie (m.in. w Szwecji, Finlandii i Hiszpanii).

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.