Przedstawiciele Komisji Europejskiej pozytywnie o polskim projekcie jądrowym

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski spotkał się z Gerassimosem Thomasem, zastępcą dyrektora generalnego DG Energy i Massimo Garribba, dyrektorem obszaru energii jądrowej, bezpieczeństwa i ITER DG Energy.

W trakcie spotkania wiceminister Piotrowski przedstawił koncepcję nowego spojrzenia na rozwój i rolę energetyki w rozwoju gospodarczym kraju. Omówił także przygotowaną w resorcie energii koncepcję zmian w Programie polskiej energetyki jądrowej oraz plany rozwoju nowych technologii jądrowych związanych z kogeneracją jądrową i reaktorami wysokotemperaturowymi.

Wiceminister Andrzej Piotrowski przedstawił ponadto plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i koncepcji przyszłościowego redukującego emisję CO2 miksu energetycznego opartego o węgiel kamienny i energetykę jądrową.

- Przedstawiciele Komisji Europejskiej byli pod wrażeniem kompleksowości omawianych rozwiązań. Z uznaniem przyjęli także propozycje zmian w programie jądrowym, szczególnie koncepcją odejścia od modelu przetargu zintegrowanego. Ich zdaniem nie daje on gwarancji bezpiecznego i przejrzystego przeprowadzenia procesu przetargowego. Z poparciem strony unijnej spotkały się również plany odejścia od modelu finansowego opartego o kontrakt różnicowy. Przedstawiciele KE wyrazili zainteresowanie nową koncepcją finansowania programu oraz zaoferowali wsparcie przy tworzeniu nowego modelu finansowego – poinformowało Ministerstwo Energii.

Szefowie DG Energy wyrazili także zainteresowanie planami Ministerstwa Energii w zakresie rozwoju kogeneracji jądrowej, w szczególności wytwarzaniem bezemisyjnego ciepła. Zadeklarowali także pomoc i współpracę w jego rozwoju, m.in. poprzez  wsparcie Komisji przy projekcie zmian w SET Plan -10 i wprowadzeniu kogeneracji jądrowej do inicjatyw strategicznych UE.

Obie strony zapowiedziały kontynuację współpracy w przyszłości w podobnej formule.

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.