Przemysł jądrowy popiera ograniczenie emisji CO2.

Firma Westinghouse Electric Company, jeden z głównych propagatorów energii jądrowej w Europie i na świecie, popiera ramy polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030 opracowane przez Komisję Europejską, których celem jest stworzenie bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energetycznie gospodarki europejskiej.

Westinghouse wskazuje, że energia elektryczna produkowana w elektrowniach jądrowych jest wolna od emisji CO2, zrównoważona i przystępna cenowo, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo dostaw w Europie i przyczynia się do osiągnięcia trzech kluczowych celów wyznaczonych przez Komisję Europejską do roku 2050.


- Zasadniczo wnioski Komisji wysyłają jasny sygnał oraz wyznaczają odpowiednie ramy polityki dla wszystkich podmiotów, które chcą przyczynić się do realizacji wizji gospodarki niskoemisyjnej w Europie. Jesteśmy przekonani, że wybór technologii do realizacji tej polityki powinien być podyktowany przez rynek. Elektrownie jądrowe, generujące obecnie ponad 25 proc. energii elektrycznej w UE, mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia długofalowych celów UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i bezpieczeństwa energetycznego - mówi Yves Brachet, prezes Westinghouse na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Westinghouse popiera ambitny, prawnie wiążący cel polegający na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. Jest to najskuteczniejszy sposób na to, by UE osiągnęła swoje cele w zakresie klimatu i energii w dłuższej perspektywie. Cel w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. będzie sprzyjać innowacjom i inwestycjom w technologie niskoemisyjne w najbardziej ekonomiczny i konkurencyjny sposób.

Westinghouse wyraża zaniepokojenie w związku z potencjalnymi, niezamierzonymi konsekwencjami wyznaczenia wiążącego celu w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie 27 proc. Neutralna pod względem technologii polityka klimatyczna i energetyczna pozwoliłaby uniknąć problemów wynikających z większej liczby celów oraz niespójności pomiędzy polityką w zakresie gazów cieplarnianych i polityką w zakresie odnawialnych źródeł energii, takich jak nieuczciwa konkurencja w dziedzinie technologii niskoemisyjnych, niedziałające mechanizmy rynkowe, wyższe koszty czy niesprawny system handlu emisjami.

Firma Westinghouse jest przekonana, że sprawny system handlu emisjami, dający jasny sygnał inwestorom, stanowi podstawowy instrument umożliwiający stworzenie niskoemisyjnego sektora energetycznego. Sprawny system handlu emisjami, po niezbędnych reformach strukturalnych, pomoże zapobiec fragmentacji rynku, zwłaszcza gdy zostanie połączony z ogólnoeuropejskim podatkiem od emisji CO2.
- Gospodarka niskoemisyjna w Europie musi zapewnić energię w przystępnej cenie oraz sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i powstawaniu nowych miejsc pracy - podkreśla Westinghouse.

W związku z tym, że użytkownicy w całej Europie mają do czynienia z rosnącymi cenami energii elektrycznej, zaś jej ceny hurtowe oraz ceny limitów CO2 pozostają niskie, Europa potrzebuje zintegrowanej polityki klimatycznej i energetycznej, która zapewni zarówno wzrost gospodarczy, jak i osiągnięcie celów dotyczących ograniczenia emisji. Elektrownie jądrowe dostarczają Europie czystą energię w przystępnej cenie. Ostatnie przedsięwzięcie firmy Westinghouse w Wielkiej Brytanii, obejmujące budowę trzech reaktorów jądrowych Westinghouse AP1000, stworzy nawet 21 tys. miejsc pracy i będzie zaspokajać około 7proc. przewidywanego zapotrzebowania Wielkiej Brytanii na energię elektryczną.

Westinghouse Electric Company należy do grupy Toshiba Corporation. Obecnie technologia firmy Westinghouse jest podstawą działania około 50 proc. eksploatowanych na świecie elektrowni jądrowych, w tym ponad 50 proc. elektrowni w Europie.

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.