Przyśpieszenie prac nad polskim programem jądrowym?

Informacja o stanie prac nad wdrożeniem Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) oraz działania inwestora w zakresie budowy pierwszej elektrowni jądrowej to główne tematy spotkania Międzyresortowego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, które odbyło się w Ministerstwie Gospodarki 29 sierpnia 2013 r.

Wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska przypomniała, że PPEJ został poddany kompleksowej procedurze konsultacji społecznych oraz transgranicznych, w której uczestniczyło siedem krajów sąsiadujących z Polską, co zakończyło się podpisaniem Protokołu z konsultacji z Austrią w maju 2013 r. 

- Z kolei w lipcu br. został on omówiony na posiedzeniu Kierownictwa MG i skierowany pod obrady Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 - powiedziała Hanna Trojanowska. 

Wiceminister poinformowała też, że po uwzględnieniu uwag Zespołu dokument ponownie trafi pod obrady kierownictwa Ministerstwa Gospodarki. 

- Chcemy omówić go jeszcze we wrześniu, a potem przekazać do uzgodnień międzyresortowych i pod obrady Rady Ministrów. Warto pamiętać, że Projekt PPEJ jest katalogiem działań, zadań i celów, tak by bezpiecznie budować i eksploatować elektrownie jądrowe w Polsce. Nie zastąpi on jednak analiz i wysiłku organizacyjnego, jaki muszą podjąć wszystkie podmioty zaangażowane w projekt - podkreśliła wiceminister Hanna Trojanowska. 

Podczas spotkania przedstawione zostały także wyniki misji Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej realizowanej w marcu 2013 r. przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). MAEA pozytywnie oceniła przygotowania Polski do wdrożenia PPEJ. Wśród mocnych stron naszego kraju wskazano na m.in. wysokie standardy współpracy z kluczowymi interesariuszami w ramach konsultacji krajowych i międzynarodowych, oraz nowoczesne prawo dotyczące energetyki jądrowej. 

Prezes PGE Krzysztof Kilian przedstawił aktualny stan przygotowań inwestora do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Poinformował między innymi o realizowanych badaniach lokalizacyjnych i środowiskowych na terenie potencjalnych lokalizacji budowy elektrowni jądrowej oraz postępowaniu przetargowym na Inżyniera Kontraktu. Prezes Kilian zwrócił także uwagę na potrzebę wdrożenia nowoczesnych mechanizmów zapewniających wsparcie dla budowy nowych mocy w energetyce, z uwzględnieniem różnych technologii wytwarzania.

Międzyresortowy Zespół ds. Polskiej Energetyki Jądrowej został powołany 9 września 2009 r. przez premiera Donalda Tuska, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. W skład Zespołu wchodzą sekretarze i podsekretarze stanu z następujących ministerstw: Zdrowia, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Środowiska, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, oraz Administracji i Cyfryzacji. Członkami Zespołu są także Prezesi: Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przewodniczącą Zespołu jest Hanna Trojanowska - Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. 

Harmonogram realizacji polskiego programu jądrowego zakłada następujące etapy: 

Etap I - do 31.12.2013 r.: opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu PEJ 
Etap II - 1.01.2014 r. - 31.12.2016 r.: wybór lokalizacji oraz podpisanie kontraktu na budowę pierwszego bloku pierwszej EJ 
Etap III -1.01.2017 r. - 31.12.2018 r.: opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń 
Etap IV - 1.01.2019 r. - 31.12.2024 r.: budowa i podłączenie do sieci pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej 
Etap V - 1.01.2025 r. - 31.12.2030 r.: zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy drugiej elektrowni jądrowej. 

Zakończenie budowy drugiej elektrowni jądrowej przewidywane jest na 2035 rok.

 
Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.