"Trojanowska: konieczna jest współpraca biznesu, nauki i administracji rządowej dla rozwoju energetyki jadrowej" wnp.pl; MG

22.02.10

Rozwój polskiej energetyki jądrowej w dużym stopniu zależy od pomyślnej współpracy świata biznesu, nauki oraz administracji rządowej. Korzystamy z doświadczeń francuskich w tej dziedzinie - powiedziała wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska podczas rozmów z słuchaczami francuskiego Instytutu Badań nad Nauką i Technologią (IHEST).

Pełnomocnik Rządu ds. energetyki jądrowej zwróciła uwagę na potrzebę kształcenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową. Przypomniała, że w ubiegłym roku Polska podpisała w tej sprawie umowę z francuskim Komisariatem Energii Jądrowej (CEA).

- Cieszę się, że możemy korzystać z doświadczenia i wiedzy francuskich specjalistów. Dzięki naszej współpracy już 20 polskich uczonych zakończyło 6-tygodniowe szkolenie we Francji - poinformowała minister Trojanowska. - Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego będą oni mogli kształcić młode kadry dla potrzeb energetyki jądrowej w Polsce - dodała.

Jak zauważyła wiceminister Trojanowska, istotną rzeczą dla rozwoju energetyki jądrowej jest także kampania informacyjna i edukacyjna. - Przeprowadziliśmy badania opinii publicznej, z których wynika, że duża część polskiego społeczeństwa popiera rozwój energetyki jądrowej - oceniła wiceminister. - Zdajemy sobie sprawę, że akceptacja dla pozyskiwania energii z atomu będzie rosła wraz z wiedzą Polaków na ten temat - powiedziała.

Wiceminister Trojanowska podkreśliła, że poprzez działania edukacyjne rząd dostarczy społeczeństwu wiarygodnej i rzetelnej informacji o energetyce jądrowej.Wiceszefowa resortu gospodarki przypomniała, że prace nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej zakończą się w grudniu 2010 r. - Określimy w nim m.in. udział paliwa jądrowego w krajowym energy-mix do 2030 r. Przedstawimy także koszty związane z wdrożeniem infrastruktury prawnej i organizacyjnej potrzebnej do budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej - zapowiedziała wiceminister.IHEST - Instytut (wyższych) Badań nad Nauką i Technologią (L’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie) powstał w 2007 roku.

To miejsce kształcenia, wymiany informacji i dyskusji na temat nauki, technologii i innowacji oraz ich wpływu na społeczeństwo.Każdego roku Instytut przyjmuje i promuje ok. czterdziestu uczestników o wysokich kwalifikacjach, pochodzących z różnych sektorów działalności społecznej, naukowej i poza naukowej. Uczestnicy biorą udział w 36-dniowym cyklu kształcenia.Zadaniem IHEST jest wykorzystanie cykli nauczania do ożywienia debaty publicznej nad wynikami badań naukowych i związanymi z nimi wyzwaniami. Tworzy i upowszechnia wspólną kulturę naukową, kulturę badań oraz innowacji poprzez sieć uczestników sesji, a także, organizując sesje regionalne otwarte dla szerokiej publiczności i szkoły letnie.
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.