"Trojanowska: produkcja energii atomowej w Polsce będzie opłacalna wnp.pl (PS)"

2.03.10

Droga do uruchomienia pierwszego bloku energetyki jądrowej jest kręta i wyboista, a przyjęty program uzyskania w 2030 roku 6000 MW tej energii bardzo napięty, lecz nadal realny. Wiele zależy od realizacji kolejnych zadań w założonych terminach oraz od determinacji i wyboru partnera strategicznego przez inwestora.

Jak powiedziała podczas spotkania z naukowcami i studentami na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, obecnie realizowany jest nadal I etap ramowego harmonogramu działań na rzecz rozwoju tej energetyki. Zakłada on powstanie do końca br. właściwego "Programu polska energetyka jądrowa" oraz projektów ośmiu podstawowych ustaw, w tym zagospodarowania odpadów nisko- i średnioradioaktywnych. Dopiero w II etapie (2011-2013) ustalona zostanie lokalizacja pierwszej elektrowni oraz podpisany kontrakt na dostawę bloku energetycznego.

- Z dotychczasowych analiz ekonomicznych wynika jednoznacznie, że produkcja energii atomowej w Polsce będzie opłacalna - podkreśliła minister. - Uzyskamy stabilne źródło energii, pracujące w perspektywie co najmniej dalszych 60 lat, o ustabilizowanych cenach, a zarazem ograniczymy łączną emisję gazów cieplarnianych w energetyce.
Według niej obecnie jednym z najważniejszych zadań jest uzyskanie poparcia społecznego, a także większości parlamentarnej dla rozwoju tej energetyki. Jak wynika z badań CBOS z września ub.r., choć kolejny raz wzrósł odsetek Polaków mówiących "tak" (50 proc.), to zarazem nie maleje odsetek osób nie wyrażających zgody na nią (40 proc.). Największe obawy wzbudzają nie sama technologia, co wybór i sposób składowania odpadów wypalonego paliwa. Zarazem aż 80 proc. Polaków stwierdza, że nic nie wie konkretnego o tej energetyce.

Minister Trojanowska powiedziała, że analizowana jest możliwość poszukiwania źródeł uranu w Polsce i ich eksploatacji (także jako produktu ubocznego np. w procesie produkcji miedzi). Według szacunków OECD, w Polsce możliwe jest pozyskanie 100-105 tys. ton rud uranu, co zaspokoiło by pracę dziesięciu bloków elektrowni atomowych o mocy 1000 MW przez ponad 60 lat. "Jednak przy obecnych cenach uranu na świecie, które oscylują wokół 130 USD/kg, a zarazem swobodnego dostępu do wielu źródeł jego zakupu, jego wydobycie w kraju wydaje się raczej nieopłacalne" - stwierdziła min. Trojanowska.

Władze wydziału poinformowały o zatwierdzeniu przez senat Uniwersytetu Warszawskiego planu uruchomienia w roku akademickim 2011/2012 kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa. Zakłada on 3-letnie studia licencjackie, a następnie 2-letnie magisterskie dla studentów wydziałów chemii i fizyki UW. Obecny podczas spotkania przedstawiciel Politechniki Warszawskiej przypomniał, że od tego roku akademickiego na jego uczelni kształcona jest grupa kilkunastu magistrantów-inżynierów o specjalizacji Energetyka Jądrowa na Wydziale Energetycznym.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.