Raport SEP: przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej

Przyspieszenie budowy elektrowni jądrowej i uzyskanie z tego źródła produkcji do 8 TWh energii w roku 2030 to jeden z wniosków strategicznych zawartych w raporcie "Energia elektryczna dla pokoleń" przedstawionym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) w ramach debaty podsumowującej II Kongres Elektryki Polskiej przedstawiło raport „Energia elektryczna dla pokoleń” adresowany do prezydenta RP, Sejmu, Senatu, premiera i rządu.
 
Wśród wniosków strategicznych znalazł się postulat  przyspieszenia budowy elektrowni jądrowej i uzyskanie z tego źródła   produkcji 5,5-8 TWh do 2030 roku w celu dywersyfikacji struktury paliwowej energetyki i ograniczenia emisji CO2.

Raport podkreśla także m.in. znaczenie rozwoju trakcji elektrycznej, która w warunkach braku dostaw paliw płynnych zapewniałaby możliwość funkcjonowania gospodarki oraz wskazuje na  potrzebę opracowania długoterminowej strategii rozwoju elektroenergetyki, z uwzględnieniem wystarczalności i dostępności paliw.

Wśród wniosków strategicznych znalazł się też postulat powołania Centrum Narodowego Bezpieczeństwa Energetycznego, dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniu kryzysem energetycznym. Miałby to być centralny urząd administracji państwowej/rządowej dla wsparcia premiera i rządu w sprawach programowania i prognozowania strategicznego w obszarze polityki energetycznej.

Centrum miałoby być głównym organem wiodącym w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski, kształtującym otoczenie regulacyjne zdolnym do zapewnienia integracji i synergicznego współdziałania podmiotów państwowych, samorządowych, gospodarczych, naukowych edukacyjnych oraz środowisk pozarządowych.
 
źródło: wnp.pl

 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.