Raport ze stress testów elektrowni jądrowych w Czechach

Już w październiku ubiegłego roku spółka CEZ przedstawiła „Raport końcowy“ stress testów przeprowadzonych w czeskich elektrowniach jądrowych. Po ich ocenie, Państwowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego przygotował „Raport krajowy“, który został przedłożony Komisji Europejskiej.

Raporty końcowe na temat bezpieczeństwa obu czeskich elektrowni jądrowych mają ponad 400 stron. Przez pół roku pracowały nad nimi dziesiątki ekspertów CEZ. Zaangażowani w ich tworzenie byli również specjaliści z innych instytucji, takich jak Instytut Badań Jądrowych w Řež czy Politechnika Praska. Ocena potwierdziła wytrzymałość elektrowni i nie wykazała żadnej wady bezpieczeństwa, wymagającej natychmiastowych działań.

W swoich analizach eksperci oceniali wytrzymałość Temelina i Dukovan na bardzo mało prawdopodobne czynniki zewnętrzne. Na przykład brali pod uwagę, w jaki sposób elektrownie poradzą sobie z trzesięniem ziemi o mocy większej od tej, na jaką są zaprojektowane, z mrozami poniżej -46 °C trwającymi cały miesiąc lub długotrwałym upałem sięgającym 46 °C. Analizowano również, jak Temelin zareagowałby na dziesięciotysiącletnią powódź na pobliskiej Wełtawie, która powstałaby przez zerwanie zapory w Lipnie lub opady atmosferyczne przekraczające maksymalną w ciągu ostatnich dziesięciu tysięcy lat ilość.

„Projekty obu elektrowni są bardzo wytrzymałe i z zapasem są w stanie znieść te ekstremalne czynniki atmosferyczne“, Vladimír Hlavinka, Członek Zarządu CEZ i Dyrektor Pionu Produkcja, podsumowuje wnioski z raportów, dotyczące czynników atmosferycznych. „Wyniki stress testów są zgodne z naszą filozofią aktywnego podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, zgodnie z którym stale weryfikujemy i udoskonalamy swoje projekty. Na postawie własnej oceny lub zaleceń międzynarodowych kontroli wdrożyliśmy w przeszłości dziesiątki usprawnień w obu elektrowniach“, dodaje Vladimír Hlavinka. Również szkolenie personelu jest na wysokim poziomie. Pracownicy obu elektrowni regularnie trenują obsługę w nietypowych warunkach, łącznie z awariami nadprojektowymi.

W analizach bezpieczeństwa, które były podstawą sporządzenia raportów końcowych, eksperci symulowali awarię systemów bezpieczeństwa i oceniali, w jaki sposób bloki zachowają się w trakcie poważnej awarii. „Wszystko opierało się na analizach bezpieczeństwa i inżynierskich obliczeniach. Realny test nie miał miejsca. Wyniki dały nam możliwość dalszego podnoszenia wytrzymałości na scenariusze niezwykle mało prawdopodobne i nieprzewidywalne warunki“, kontynuuje Hlavinka.

Nowe środki bezpieczeństwa obejmą dalsze wzmocnienie sprzętu i systemów bezpieczeństwa. Bloki w Temelinie zostaną wyposażone w dodatkowe źródło zapasowego zasilania. Przenośne generatory diesla będą stanowić jedenastą możliwość zapewnienia zasilania. Wzmocniony zostanie również system usuwania wodoru z pomieszczeń reaktora. Tzw. rekombinatory zapobiegają jego nagromadzeniu w stężeniu wybuchowym. „Mamy do dyspozycji rekombinatory, które podołają awarii projektowej. Zwiększymy ich ilość tak, aby podołały i nadprojektowym awariom“, opisuje dalsze działania Dyrektor Elektrowni Temelin, Miloš Štěpanovský.

Również Dukovany wzmocnią systemy usuwania wodoru. I tutaj ilość rekombinatorów zostanie zwiększona do ilości pozwalającej na radzenie sobie z nadprojektową awarią. „W elektrowni Dukovany ukończymy rozpoczęte projekty podnoszenia wytrzymałości na trzęsienia ziemi. Istotne jest ponadto zakończenie tworzenia procedur postępowania w przypadku nadprojektowych awarii i ich przećwiczenie.”, o kolejnym działaniu opowiada Tomáš Žák, Dyrektor Elektrowni Dukovany.

Czeski „Raport krajowy”, który został opracowany przez Państwowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego, wraz z analogicznymi raportami innych państw członkowskich, będzie teraz analizowany przez międzynarodowych ekspertów  ds. energetyki jądrowej w ramach KE. Komisja ogłosi wyniki stress testów w połowie 2012 roku.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.