Relacja z Panelu „Energia jądrowa w Europie Środkowej. Szanse dla polskich i czeskich firm”

W trakcie IV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w dniach 14-16 maja b.r. w Katowicach, oprócz tradycyjnego panelu poświęconego rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce, poprowadzono jeszcze jeden dotyczący energii jądrowej w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego i czeskiego. Partnerem panelu była Ambasada Republiki Czeskiej w Polsce.

Panel zatytułowany „Energia jądrowa w Europie Środkowej. Szanse dla polskich i czeskich firm” koncentrował się głównie na kwestiach dotyczących planów inwestycyjnych w zakresie atomu obydwu krajów, koncepcji rozwoju sektora energii jądrowej w Polsce i Czechach, a co za tym idzie również współpracy polskich i czeskich firm w tej dziedzinie, uwzględniając m.in. wymianę doświadczeń przy budowie elektrowni jądrowej. Debatowano nad szansami biznesowymi dla przemysłu w obydwu krajach, jakie niesie ze sobą rozwój energetyki jądrowej, w tym nad utworzeniem polsko-czeskiego konsorcjum firm lub grupy firm, współpracujących w atomowym biznesie.

Moderatorem panelu, w którym udział wzięło około 60 osób, był szef działu zagranicznego Hospodářskich novin – Martin Ehl. Uczestnicy reprezentowali środowisko ekspercko-naukowe krakowskiej i katowickiej politechniki, organizacji zajmujących się energią i jej dystrybucją, jak również Ministerstwo Gospodarki czy czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu, a także wiele firm polskich i czeskich, zainteresowanych podjęciem współpracy. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Jan Sechter, Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Zbigniew Kubacki – dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki, Zdeněk Hubáček z czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Zbigniew Bachmian – reprezentujący Klaster Europolbudatom, Petr Ivanek -  Członek Zarządu, Dyrektor Generalny w firmie CEZ oraz  Milan Kohouta, reprezentujący firmę ŠKODA JS.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.