Rozwadowski: Bezpieczeństwo to niezmienny cel przemysłu jądrowego, Rynek Infrastruktury

- Kampania informacyjna prowadzona obecnie przez polską administrację powinna wyjaśnić wiele kwestii i obalić sporo mitów. Chciałbym, żeby w efekcie zmniejszyła się liczba osób, które będą przeciwko energetyce jądrowej, bo w tej chwili wiele osób jest „na nie” nie wiedząc nawet dlaczego
– mówi w rozmowie z Rynkiem Infrastruktury Adam Rozwadowski, prezes Areva Polska.

Rozwadowski podkreśla, że niezbędna jest też pełna przejrzystość, bo decyzja o wyborze energetyki jądrowej powinna być świadoma, a nie narzucona.
- Polska Grupa Energetyczna podjęła działania w celu przekonania społeczności lokalnych co do racjonalności ulokowania inwestycji na Pomorzu. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w kontekście katastrofy w Fukushimie. Awaria wywołała, to zrozumiałe, duży oddźwięk społeczny, tym bardziej, że po raz pierwszy obserwowaliśmy katastrofę technologiczną na żywo. Ale musimy być racjonalni. Wymóg bezpieczeństwa pozostaje niezmiennym celem przemysłu jądrowego. I bezpieczeństwo to stale wzrasta – podkreśla prezes Areva Polska dodając, że dla jego firmy bezpieczeństwo to „priorytet absolutny”.
- Po wypadku w Fukushimie, instytucje nadzoru jądrowego krajów, w których budowany jest reaktor EPR, potwierdziły jego zgodność z najbardziej rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa, umacniając nasze przekonanie co do jego potencjału rynkowego. Projekt reaktora EPR został poddany francuskiej procedurze dodatkowej oceny bezpieczeństwa (ECS), w której podkreślono jego wzmocnioną konstrukcję. Reaktor zapewnia zwiększoną ochronę przed poważnymi awariami, gdyż zastosowano w nim rozwiązania na wypadek ewentualnego stopienia rdzenia czy jednoczesnego wystąpienia kilku zagrożeń, takich jak wstrząsy sejsmiczne czy powódź...
– mówi Rozwadowski. - Mogę jedynie zapewnić, że to co robimy, to najbezpieczniejsza możliwa technologia, oparta na latach doświadczeń bez wypadków, incydentów. Zaznaczyć należy, że we Francji działa w tej chwili 58 reaktorów jądrowych naszej produkcji i kilkadziesiąt siłowni w innych miejscach na świecie - dodaje. Zapytany o argumenty przemawiające na korzyść energetyki jądrowej Rozwadowski powiedział:

- Energetyka jądrowa jest źródłem pewnym. Wiemy, ile będzie kosztowała budowa, kiedy może zostać ukończona, jak będzie funkcjonowała elektrownia i że będzie produkowała prąd przez 60 lat. To także źródło, które jest ekonomicznie dobre, choćby z tego powodu, że wszelkie wahania cen rynkowych uranu wpływają minimalnie na koszt produkcji energii, bo koszt paliwa to mniej niż 10 proc. ogólnych kosztów działania elektrowni jądrowej. Dwukrotny wzrost cen uranu oznacza wahania kosztu produkcji energii elektrycznej rzędu 5%. Dla porównania, podobny wzrost cen gazu skutkowałby podwyższeniem kosztów produkcji elektryczności o ponad 50%. Przewidywalny koszt produkcji energii to jeden z najważniejszych atutów energetyki jądrowej, wszyscy uczestnicy sektora są tego świadomi.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.