„Rząd przyjął informację o programie energetyki jądrowej”, (DC), wnp.pl 26.0

Rada Ministrów przyjęła 25 stycznia informację na temat stanu prac nad „Programem polskiej energetyki jądrowej”, przedłożoną przez ministra gospodarki.

Projekt „Programu polskiej energetyki jądrowej” został przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej. Jego podstawowym celem jest budowa w Polsce elektrowni jądrowych, co przyczyni się do zapewnienia odbiorcom dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po rozsądnych cenach przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Program zawiera szczegółową informację na temat działań, które będą realizowane do 2020 r., z perspektywą do 2030 r., koniecznych do wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej. 

Działania te obejmują 5 etapów:
 

 • przyjęcie programu przez rząd oraz uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych do rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej (do 30 czerwca 2011 r.);
 • ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej (1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2013 r.);
 • wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień (1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.);
 • wydanie pozwolenia na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni (1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2020 r.);
 • kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych (1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2030 r.).


W każdym z tych etapów przedstawiono planowane działania, ich zakres, terminy realizacji oraz efekty. 

Z przyjętej przez rząd informacji wynika, że od maja 2009 r. w ramach realizacji programu m.in.: 
 

 • wykonano analizy ekonomiczne niezbędne do zrealizowania zadań programu;
 • opracowano prognozę oddziaływania na środowisko projektu programu;
 • przygotowano 27 potencjalnych lokalizacji do budowy elektrowni jądrowych;
 • na specjalistyczne szkolenia do Francji dwukrotnie wysłano pracowników wyższych uczelni (tzw. edukatorów);
 • prowadzono prace nad rozwojem zaplecza naukowo-badawczego (trwa proces łączenia dwóch instytutów badawczych w Świerku);
 • prowadzono prace przygotowawcze do rozpoczęcia wyboru firmy, która wytypuje potencjalną lokalizację dla nowego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnio aktywnych (chodzi o odpady pochodzące nie tylko z energetyki jądrowej, ale także np. z diagnostyki medycznej);
 • przygotowywany jest „Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”;
 •  wywieziono do Rosji wypalone paliwo jądrowe z reaktora jądrowego „Maria”;
 • kontynuowano działania związane z wyborem firmy do przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat energetyki jądrowej;
 • opracowano koncepcję funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki, jako urzędu dozoru jądrowego i radiologicznego, z uwzględnieniem potrzeb energetyki jądrowej;
 • przygotowano założenia do projektu nowelizacji ustawy Prawo atomowe i założenia do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

fot. CIR

http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/centrum_multimedialne/fotografie/#4921,0


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.