„Rząd przyjmie pakiet atomowy”, Dariusz Ciepiela, wnp.pl

Rada Ministrów na posiedzeniu 25 stycznia br. powinna przyjąć tzw. pakiet atomowy, czyli zestaw regulacji umożliwiających rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Informację o przygotowaniach do budowy elektrowni jądrowej ma rządowi przedstawić PGE.

Jak zapowiedział Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, pakiet atomowy podczas posiedzenia Rady Ministrów przedstawi Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej. Rada Ministrów (RM) ma zapoznać się także z informacją Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na temat prowadzonych i planowanych prac związanych z budową elektrowni jądrowej.

RM ma rozstrzygnąć kwestię dotyczącą powołania Agencji Energetyki Jądrowej (AEJ). Ma być ona intelektualnym zapleczem o charakterze eksperckim dla ministra gospodarki, jako organu odpowiedzialnego za wykorzystanie energii jądrowej na społeczno-gospodarcze potrzeby kraju, i pomoże w budowie stosownych kompetencji administracji rządowej. Powołanie AEJ rekomenduje także Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Podobne rozwiązania zastosowano już w wielu krajach o różnym stopniu rozwoju energetyki jądrowej, np. we Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Jordanii czy na Węgrzech.

Jak przypomina PAP, w grudniu 2010 r. rzeczniczka Ministerstwa Finansów (MF) Magdalena Kobos powiedziała Agencji, że resort Jacka Rostowskiego wątpi w zasadność tworzenia Agencji Energetyki Jądrowej. Inną kwestią dyskusyjną, zdaniem MF, są koszty przygotowania Państwowej Agencji Atomistyki do pełnienia roli dozoru jądrowego i radiologicznego dla energetyki jądrowej.

W składzie pakietu atomowego znalazł się również projekt założeń projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Ministerstwo gospodarki rozpoczęło 30 grudnia 2010 r. proces sporządzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Początkowo rząd zakładał przyjęcie PPEJ do końca 2010 r., termin ten ostatnio został przesunięty na koniec czerwca 2011 r. Zgodnie z zawartym w projekcie Programu harmonogramem, również od połowy br. ma wejść w życie zmieniona ustawa Prawo atomowe.

Jednym z najważniejszych działań przewidzianych w Programie jest stworzenie odpowiednich ram prawnych i instytucjonalnych dla funkcjonowania w kraju sektora jądrowego. Program zakłada przyjęcie pakietu ustaw regulujących jego poszczególne obszary, w tym m.in.:
- ustawy o energetyce jądrowej, która określi m.in. proces przygotowania i realizacji inwestycji budowy obiektów energetyki jądrowej. Ustawa regulować będzie również kwestie dotyczące postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi,
- nowelizację prawa atomowego, które zdefiniuje wymogi bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych zarówno na etapie ich budowy, jak i eksploatacji,
- ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe, która ustanowi normy regulujące kwestię ewentualnych szkód jądrowych,

Zmiany w prawie pozwolą ukształtować docelowy model polskiej energetyki jądrowej, którego podstawę będą stanowić cztery główne podmioty:
- Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (KBJiOR) - centralny, niezależny organ administracji państwowej pełniący rolę dozoru jądrowego. Głównym zadaniem Komisji będzie zapewnienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, ochroną fizyczną obiektów jądrowych oraz zapobieganie niepowołanemu rozprzestrzenianiu materiałów jądrowych,
- Agencja Energetyki Jądrowej (AJ) podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, której podstawowym zadaniem będzie wytyczanie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej,
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) - instytucja wykonująca zadania w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi, w tym wypalonym paliwem jądrowym,
- inwestorzy obiektów energetyki jądrowej, a po rozpoczęciu ich eksploatacji operatorzy, posiadający doświadczenie i wiedzę oraz odpowiednie zasoby finansowe niezbędne do budowy i eksploatacji takich obiektów.

W Programie przewidziano działania, które zapewnią polskim elektrowniom dostawy uranu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Na zlecenie MG zostanie przeprowadzona stosowna analiza, w której rozpoznane zostaną również zasoby uranu na terytorium Polski. 
Resort gospodarki opracuje także Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Oprócz harmonogramu działań i kosztów, będzie on zawierał rekomendacje dotyczące wyboru systemu postępowania z wypalonym paliwem.

fot: CIR

http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/centrum_multimedialne/fotografie/#3923,0


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.