Studenckie ćwiczenia w reaktorze jądrowym Maria, wnp.pl

Studenci kierunków związanych z energetyką jądrową poznają zjawiska zachodzące w reaktorach atomowych dzięki reaktorowi badawczemu "Maria". W jedynym tego typu urządzeniu w Polsce, znajdującym się w NCBJ, właśnie trwa nowa tura szkoleń.

W jedynym pracującym w Polsce reaktorze jądrowym, "Maria", w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku pod Warszawą dobiega końca kolejna tura szkoleń studentów - przyszłych specjalistów z energetyki jądrowej. Szkolenia mają formę zestawu ćwiczeń przeprowadzanych pod okiem specjalistów na działającym reaktorze.

- To nasz największy atut. Podręczniki, symulatory czy kody numeryczne są bardzo ważnymi czynnikami w procesie nauczania, ale nic nie zastąpi możliwości pracy na żywym reaktorze. Dlatego też niemal wszystkie państwa rozwijające energetykę jądrową, takie jak Maroko, Nigeria, Ghana, Indonezja, posiadają własne reaktory badawcze - mówi dr Krzysztof Pytel z NCBJ. 

Szkolenia w reaktorze "Maria" są prowadzone dla studentów studiów podyplomowych z zakresu energetyki jądrowej. Uczestniczą w nich także studenci Wydziału Fizyki oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a nawet członkowie kół fizycznych przy uczelniach w całym kraju. W praktyce w reaktorze może się zjawić każdy student zainteresowany energetyką jądrową. Ćwiczenia związane z rozruchem reaktora i zmianami jego mocy oraz pomiary najważniejszych parametrów pracy urządzenia są prowadzone w grupach liczących od trzech do sześciu uczestników. 

Przeprowadzenie szkolenia wymaga pracy reaktora w specyficznym, nietypowym dla niego reżimie: z małą mocą oraz możliwością włączania i wyłączania. Podstawowy zestaw ćwiczeń obejmuje rutynowe czynności przy reaktorze. Należą do nich m.in. pomiary zmian reaktywności w zależności od położeń prętów sterujących w rdzeniu czy badanie jednego z najbardziej istotnych parametrów: intensywności strumienia neutronów. Studenci pobierają również próbki powietrza uwalnianego z komina w czasie pracy reaktora i przeprowadzają ich analizę spektralną, po czym porównują otrzymane wartości z limitami uwolnień określonymi przez państwowy dozór jądrowy. 

Uczestnicy szkoleń mają też możliwość przeprowadzenia operacji na kompletnym symulatorze reaktora "Maria". W ten sposób mogą poznawać procesy zachodzące w urządzeniu w przedziałach czasowych rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin, zbyt długich, by zrealizować je w ramach ćwiczeń bezpośrednio na pracującym reaktorze.

- Efektywny czas pobytu studentów w reaktorze jest ograniczony do pojedynczych godzin, bo tylko tyle czasu możemy dla nich wygospodarować z przyczyn technologicznych. Rzeczywisty czas trwania ćwiczeń jest jednak dłuższy. Pomiary przeprowadzane w reaktorze wymagają dalszego opracowania. Studenci realizują tę część ćwiczeń w domach, po czym przesyłają sprawozdania obsłudze reaktora - dodaje Krzysztof Pytel. 

NCBJ przyznaje, że energetyka jądrowa przez długi czas nie przyciągała studentów. Przez wiele lat Narodowe Centrum Badań Jądrowych miało zaledwie jedną-dwie osoby chętne do pracy w reaktorze. Obecnie w ciągu roku szkolonych jest nawet kilkadziesiąt osób. Wzrost zainteresowania energetyką jądrową widać w Świerku również w liczbie praktykantów, którzy obecnie uczestniczą w pracach przy reaktorze "Maria" niemal przez cały rok. 

Wysokostrumieniowy reaktor "Maria", skonstruowany przez polskich fizyków w Świerku pod Warszawą, działa od grudnia 1974 roku. Jest wielozadaniowym urządzeniem badawczym o mocy termicznej 30 MW, jednym z zaledwie ośmiu reaktorów europejskich o mocy ponad 15 MW generujących intensywne strumienie neutronów (powyżej 1014neutronów na cm/s). W okresie eksploatacji reaktor "Maria" przechodził kilka modernizacji, które zwiększyły jego bezpieczeństwo i umożliwiły pracę na mniej wzbogaconym paliwie. Obecny stan techniczny reaktora pozwala na jego eksploatację co najmniej do 2020 roku, a po ewentualnej kolejnej modernizacji - nawet do połowy bieżącego stulecia. 

Reaktor "Maria" służy do produkcji preparatów promieniotwórczych, do badań fizycznych (głównie w zakresie fizyki materii skondensowanej), do zastosowań przemysłowych (m.in. z użyciem neutronowej analizy aktywacyjnej) oraz do celów szkoleniowych.

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.