ME: program jądrowy bardzo korzystny dla polskiej gospodarki

Realizacja programu jądrowego doprowadzi do dużego wzrostu PKB, powstania dużej liczby specjalistycznych miejsc pracy, stabilizacji cen energii oraz rozwoju polskiej nauki - takie są wnioski z raportu "Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści na poziomie gospodarki narodowej", przygotowanego przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii.


Realizacja programu jądrowego doprowadzi do dużego wzrostu PKB, powstania dużej liczby specjalistycznych miejsc pracy, stabilizacji cen energii oraz rozwoju polskiej nauki - takie są wnioski z raportu "Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści na poziomie gospodarki narodowej", przygotowanego przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii.

Z analiz Ministerstwa Energii wynika, że wpływ przemysłu jądrowego na gospodarkę narodową to przede wszystkim wysoka wartość dodana i znaczny udział w PKB i duża liczba miejsc pracy, w większości wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. To także stabilizacja cen energii i utrzymanie niskich kosztów działalności biznesowej a także stymulowanie prac badawczo-rozwojowych, zwłaszcza w dziedzinach związanych z przemysłem ciężkim i inżynierią materiałową.

Program jądrowy ma pozwolić ponadto na wzrost jakości produkcji i usług przemysłu poprzez wysokie standardy i wymogi jakościowe, zarówno dla materiałów (stal, beton, tworzywa sztuczne), urządzeń (pompy, zawory, turbiny, elektronika), jak i procedur postępowania pracowników.

- Takie oddziaływania zaobserwowano w państwach z działającymi elektrowniami jądrowymi. W Korei Południowej przemysł jądrowy ma 1,3 proc. udział w tworzeniu PKB, co należy uznać za wartość wysoką, zważywszy bardzo duże uprzemysłowienie kraju. Korea w ciągu 17 lat z importera technologii jądrowych stała się ich eksporterem – podkreśla Ministerstwo Energii.

W ocenie resortu energii elektrownie jądrowe, dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na paliwo (w tym możliwości jego wieloletniego magazynowania) i stabilnej, przewidywalnej pracy, mają wymierny gospodarczo wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

W kilku państwach europejskich jądrowe bloki energetyczne II i III generacji (reaktory lekkowodne o mocy 300-1700 MW) pracują w trybie częściowej kogeneracji, wytwarzając również ciepło użytkowe dla miejskich sieci ciepłowniczych czy zakładów przemysłowych. Następnie ciepło to można wykorzystać do produkcji chłodu.

Reaktory energetyczne mogą dodatkowo produkować radioizotopy dla medycyny i przemysłu – praktykowane jest to m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Korei Płd. i Chinach. Produkcja radioizotopów jest niezwykle rentowna, a rynek światowy uważany jest za bardzo perspektywiczny. W Korei Płd. Produkcja radioizotopów wnosi wkład do PKB na poziomie 0,66 proc.

Elektrownie jądrowe w niektórych krajach (m.in. w USA, Japonii) są wykorzystywane do zasilania instalacji odsalania wody morskiej. W obecnym stuleciu będzie miało to duże znaczenie gospodarcze ze względu na coraz większy deficyt wody użytkowej. Według danych Eurostatu, Polska zajmuje 24. miejsce wśród 27 państw UE pod względem zasobów wody słodkiej przypadającej na mieszkańca.

- Przemysł jądrowy jest stymulatorem rozwoju wielu dziedzin nauki. Prace zlecane przez urząd dozoru jądrowego i operatora EJ dotyczą takich dziedzin jak fizyka jądrowa, chemia jądrowa, radiochemia, chemia polimerów, inżynieria materiałowa, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, ochrona środowiska, czy gospodarka wodno-sanitarna – podsumowuje Ministerstwo Energii.

źródło: wnp.plŹródło: http://www.elektrownia-jadrowa.pl/
7.02.17