ME: aktualizacja programu jądrowego do końca 2017 r.

Do końca 2017 roku zostanie przygotowana i przedstawiona Radzie Ministrów aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) - poinformowało Ministerstwo Energii.


Do końca 2017 roku zostanie przygotowana i przedstawiona Radzie Ministrów aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) - poinformowało Ministerstwo Energii.

Ministerstwo Energii poinformowało, że prace dotyczące aktualizacji harmonogramu realizacji Programu oraz wypracowania nowego, optymalnego modelu finansowania inwestycji zostaną zakończone do końca pierwszego kwartału 2017 roku. Następnie zostaną one przedstawione do akceptacji Radzie Ministrów. Do końca 2017 roku zostanie przygotowana i przedstawiona Radzie Ministrów aktualizacja Programu polskiej energetyki jądrowej.

Resort energii już przedstawił sprawozdanie z pierwszego etapu realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, obejmującego lata 2014-15.

Przypomnijmy, że przyjęty w 2014 r. PPEJ obejmował cztery etapy realizacyjne:

- Etap I – 2014-2016 - ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na dostarczenie wybranej technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej;

- Etap II – 2017-2018 - wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii;

- Etap III – 2019-2024 - pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych, rozruch pierwszego bloku

- Etap IV – 2025-2030 - kontynuacja i rozpoczęcie bloków/elektrowni jądrowych. Zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

Jak więc łatwo zauważyć, w realizacji Programu są duże opóźnienia, wciąż nie wiadomo gdzie elektrownia jądrowa miałaby powstać i nawet nie zaczęto procedury wybory dostawcy technologii pierwszej elektrowni jądrowej.

Ze sprawozdania wynika, że wydatki związane z PPEJ w roku 2014 wyniosły 25,1 mln zł (planowano 18,2 mln zł) a roku 2015 wydano 31,9 mln zł (planowano 39,3 mln zł).

źródło: wnp.plŹródło: http://www.elektrownia-jadrowa.pl/
20.02.17