Oddziaływanie elektrowni jądrowej na środowisko
Źródło: http://www.elektrownia-jadrowa.pl/
1.01.10