Ustawa dot. inwestycji w obiekty jądrowe przyjęta przez Sejm, Magdalena Szlaz, elektrownia-jadrowa.pl

Pięć poprawek dot. ustawy o inwestycjach w obiekty jądrowe, zgłoszonych przez senatorów zostało przyjętych  sejmową większością. W kolejnym etapie ustawa trafi do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Poprawki zgłoszone przez senatorów dotyczyły m.in. katalogu warunków, jakie powinien spełniać wniosek dot. ustalenia lokalizacji obiektów energetyki jądrowej, zasad wycinki drzew i krzewów pod inwestycje, trybu negocjacji z inwestorem, a także obowiązywania przepisów o centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

Przedmiotem przyjętej ustawy są zasady wznoszenia budynków energetyki jądrowej, inwestycji towarzyszących oraz przygotowania tych inwestycji. Zgodnie z ustawą w skład obiektów energetyki jądrowej wchodzą: elektrownie jądrowe, zakłady wzbogacania, wytwarzania i przerobu paliwa jądrowego, a także miejsca składowania odpadów radioaktywnych.

W kolejnym etapie ustawa trafi do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego, który niedawno podpisał nowelizację Prawa atomowego. Ustawa ta w głównej mierze określa wymogi bezpieczeństwa i kontroli lokalizacji, projektu, budowy, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji, a z dniem 1 lipca 2011, zgodnie z harmonogramem, wejdzie w życie.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.