W drugiej połowie 2015 r. przetarg na budowę elektrowni jądrowej

 
 
Postępowanie zintegrowane, które pozwoli wyłonić partnera strategicznego budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej, zostanie ogłoszone w drugiej połowie 2015 r. Jesteśmy w stałym kontakcie z konsorcjami potencjalnie zainteresowanymi tym przedsięwzięciem - mówi Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1.

- PGE jako inwestor ma do odegrania ważną rolę w procesie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale samodzielnie, bez wsparcia na poziomie ogólnokrajowym, nie jest w stanie tego procesu doprowadzić z powodzeniem do końca – mówi Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1, czyli spółki odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

 

Gdzie powstanie elektrownia?

Rozważane są dwie lokalizacje pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, obie w województwie pomorskim: lokalizacja Choczewo (gmina Choczewo) oraz lokalizacja Żarnowiec (gminy Krokowa i Gniewino). W grudniu 2014 r. PGE EJ1 rozwiązała umowę z WorleyParsons, australijską firmą inżynierską, na wykonanie badań środowiskowych i lokalizacyjnych dla elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 przy wsparciu grupy kapitałowej PGE realizuje obecnie te badania.

- W związku z tym od początku 2015 r. nastąpiło wzmocnienie i przeorganizowanie zespołu PGE EJ 1 zajmującego się badaniami lokalizacyjnymi i środowiskowymi. Korzystamy przy tym ze wsparcia Elbis, spółki z grupy PGE – informuje Jacek Cichosz.

W 2015 r. w obu lokalizacjach wznowiono monitoring sejsmiczny i meteorologiczny, uruchomiono również dodatkowe badania hydrogeologiczne. Trwają również analizy badające oddziaływanie inwestycji na obszar Natura 2000, ponieważ lokalizacja Choczewo bezpośrednio graniczny z obszarem wchodzącym w skład Natura 2000. Przedstawiciele PGE EJ 1 odbyli szereg spotkań roboczych z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych i Nadleśnictwem Choczewo.

- W połowie 2015 r. wystąpimy z formalnym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Jej otrzymanie umożliwi następnie ubieganie się o pozwolenie na budowę – zapowiada Jacek Cichosz.

W roku 2016 PGE EJ 1 planuje rozpocząć kompleksowe badania lokalizacyjne, w tym wiercenia badające m.in. stabilność gruntu.

Postępowanie zintegrowane

We wrześniu 2014 r. PGE EJ 1 podpisała ze spółką AMEC Foster Wheeler umowę na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak informuje Jacek Cichosz ta współpraca przebiega poprawnie, trwają prace nad zintegrowanymi systemami zarządzania i systemem zarządzania jakością. AMEC Foster Wheeler ma wspierać PGE EJ 1 m.in. w przeprowadzeniu przetargu na wybór dostawcy i technologii reaktora.

- Postępowanie zintegrowane, które pozwoli wyłonić partnera strategicznego budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej, zostanie ogłoszone w drugiej połowie 2015 r. Jesteśmy w stałym kontakcie z konsorcjami potencjalnie zainteresowanymi tym przedsięwzięciem. Wiosną 2015 r. odbyliśmy cykl spotkań z przedstawicielami tych konsorcjów – informuje Jacek Cichosz.

Oferenci zostaną poproszeni o przedstawienie również możliwego zaangażowania kapitałowego oraz finansowania dłużnego m.in. z Agencji Kredytów Eksportowych (AKE) i banków komercyjnych.

- Standardowo dostawcy technologii tylko dostarczają technologię, ale w tym przypadku konsorcja mają również wesprzeć projekt finansowo. To wymaga innego procesu decyzyjnego po ich stronie– podkreśla Jacek Cichosz.

W ramach postępowania zainteresowane konsorcja zostaną poproszone o przedstawienie w ofertach m.in. propozycji dostawy technologii elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MWe generacji III/III+, generalnego wykonawstwa elektrowni, usług wsparcia prowadzenia i utrzymania jej ruchu, dostawy paliwa jądrowego oraz programu transferu kompetencji do PGE EJ 1.

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.