Wojciech Kowalczyk

Wojciech Kowalczyk
Wojciech Kowalczyk

W Ministerstwie Skarbu Państwa od 13.02.2015. Odpowiedzialny za zadania związane z nadzorem nad branżą energetyczną oraz koordynacją realizacji rządowego programu energetyki jądrowej i inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.
Ekonomista związany z bankowością. Posiada bogate doświadczenie w pracy z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Urodzony 1 listopada 1965 r.  Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).
W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, odpowiadając m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych. Od lutego 2001 do października 2004 Dyrektor Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International London. Odpowiedzialny za działania banku na polskim i węgierskim rynku walutowym oraz rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego.
Od wielu lat związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie najpierw odpowiadał za pion sprzedaży i rynków finansowych, a od czerwca 2011w randze  wiceprezesa zarządu BGK nadzorował sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zleconą w zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego i służby zdrowia. Obecnie jest szefem jego Rady Nadzorczej.
Od 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za obszary związane z rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych, działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym.
Od 16 czerwca 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Od 18 listopada 2014 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.  Odpowiedzialny za inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z wynikających z restrukturyzacji sektora węgla kamiennego.
Od 13 lutego 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz kontynuował misję pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.