Who Is Who

A : Ą : B : C : Ć : D : E : Ę : F : G : H : I : J : K : L : Ł : M : N : Ń : O : Ó : P : Q : R : S : T : U : V : W : X : Y : Z : Ż : Ź :

Ostatnio dodane:

Krzysztof Kurek
1.
Krzysztof Kurek
Wojciech Kowalczyk
2.
Wojciech Kowalczyk
3.
Agnieszka Serek
Angelina Sarota
4.
Angelina Sarota
Yukiya  Amano
Dyrketor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Od 2 lipca 2009 r. dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Dyplomata japoński, specjalizujący się w problematyce rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni nuklearnej. Amano był w japońskim MSZ m.in. dyrektorem pionu naukowego oraz dyrektorem ds. energii nuklearnej. Pracował w przedstawicielstwach dyplomatycznych Japonii w: ...
Jean-André Barbossa
Dyrektor AREVY w Polsce. J.-A. Barbosa w latach 2001-2008 pracował dla Komisji Europejskiej, najpierw w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, a następnie w Dyrekcji Generalnej ds. energii, do której dołączył w 2006 r., jako specjalista ds. rynków energetycznych w Europie i na Bałkanach. Od 2008 r. zarządzał sektorem produktów budowlanych firmy ...
Mirosław Bieliński
Od 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu ENERGA SA, spółki zarządzającej Grupą ENERGA.   Wcześniej pracował w spółkach zajmujących się finansami, analizami rynku, doradztwem strategicznym i finansowo-ekonomicznym, konsultingiem, m.in. w Doradca Consultants LTD czy TPS. Specjalizował się w realizacji dużych projektów typu interim management, łączących w sobie konsulting z zarządzaniem. ...
Grzegorz Borowiec
  Grzegorz Borowiec został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 12 grudnia 2007 r.    Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Zastępca Dyrektora Biura ds. Nieodpłatnego Udostępniania Akcji Uprawnionym Pracownikom w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 1997 - 1998. Natomiast od sierpnia 2001 r. do grudnia 2007 r. ...
Sławomir Brodziński
W  2013 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i głównego geologa kraju. Od 1991 r. związany jest z centralną administracją rządową. W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach pełnił funkcję m.in. dyrektora Biura Szkolenia, Postępu Technicznego i Współpracy, dyrektora Gabinetu Prezesa oraz dyrektora generalnego w latach 1998-2006. Podczas ...
dr inż. Tomasz Bury
ur. 20-07-1974 Miejsce pracy : Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach Członek Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, laureat nagród na wyróżniające się prace naukowe PTN, Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej oraz JM Rektora Politechniki Śląskiej. Zainteresowania naukowe: energetyka jądrowa (jądrowe cykle paliwowe, analiza i modelowanie procesów cieplno-przepływowych w układach ...
dr hab. inż.  Jerzy  Cetnar
    Kierownik katedry Energetyki Jądrowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2012 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Energetyki i Paliw AGH.   Jego zainteresowania naukowe to m.in. systemy komputerowe do modelowania reaktorów jądrowych w trybie "on-line", technologie reaktorów IV generacji (głównie GHTR, LFR), synergia jądrowa, budowa bazy eksperymentalnej ...
dr hab. Andrzej Grzegorz  Chmielewski
Dyrektor Naczelny Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. W 1976-1977 pracował jako stażysta. Res. Doc. na Wydziale Chemii, Uniwersytet w Tennessee, Knoxville, USA. Od 1983 roku pracował w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, na początku jako szef Zakładu Metod Jądrowych Inżynierii Procesowej i od 1986 r. jako dyrektor naukowy Instytutu. Wykładał w Japonii, Syrii i ...
W 2012 roku został powołany na stanowisko sekretarza do Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Andrzej Cholerzyński jest także ekspertem od zarządzania odpadami promieniotwórczymi. Od wielu lat związany jest z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, od 2011 r. jest jego dyrektorem. ...
Prof. dr hab. inż. Maciej  Chorowski
    Jest dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.   Chorowski uczestniczył w pracach badawczo-rozwojowych w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, a następnie w projektowaniu Wielkiego Zderzacza Hadronów (and. LHC) - największego na świecie akceleratora cząsteczek. Chorowski jest reprezentantem polskiego przemysłu w CERN oraz inicjatorem transferu technologii wykonywania elementów ...
1 2 3 4

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.