Who Is Who

A : Ą : B : C : Ć : D : E : Ę : F : G : H : I : J : K : L : Ł : M : N : Ń : O : Ó : P : Q : R : S : T : U : V : W : X : Y : Z : Ż : Ź :

Ostatnio dodane:

Krzysztof Kurek
1.
Krzysztof Kurek
Wojciech Kowalczyk
2.
Wojciech Kowalczyk
3.
Agnieszka Serek
Angelina Sarota
4.
Angelina Sarota
dr hab. inż.  Jerzy  Cetnar
    Kierownik katedry Energetyki Jądrowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2012 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Energetyki i Paliw AGH.   Jego zainteresowania naukowe to m.in. systemy komputerowe do modelowania reaktorów jądrowych w trybie "on-line", technologie reaktorów IV generacji (głównie GHTR, LFR), synergia jądrowa, budowa bazy eksperymentalnej ...
dr hab. Andrzej Grzegorz  Chmielewski
Dyrektor Naczelny Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. W 1976-1977 pracował jako stażysta. Res. Doc. na Wydziale Chemii, Uniwersytet w Tennessee, Knoxville, USA. Od 1983 roku pracował w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, na początku jako szef Zakładu Metod Jądrowych Inżynierii Procesowej i od 1986 r. jako dyrektor naukowy Instytutu. Wykładał w Japonii, Syrii i ...
W 2012 roku został powołany na stanowisko sekretarza do Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Andrzej Cholerzyński jest także ekspertem od zarządzania odpadami promieniotwórczymi. Od wielu lat związany jest z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, od 2011 r. jest jego dyrektorem. ...
Prof. dr hab. inż. Maciej  Chorowski
    Jest dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.   Chorowski uczestniczył w pracach badawczo-rozwojowych w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, a następnie w projektowaniu Wielkiego Zderzacza Hadronów (and. LHC) - największego na świecie akceleratora cząsteczek. Chorowski jest reprezentantem polskiego przemysłu w CERN oraz inicjatorem transferu technologii wykonywania elementów ...
Andrzej Chwas
    Andrzej Chwas był dyrektorem Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki a wcześniej w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego II.    W 2009 r. został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.
Jacek  Cichosz
  Prezes Zarządu PGE EJ 1 Sp. z o.o.   W latach 1998-2010 pracował w międzynarodowej firmie doradczej Accenture na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Przemysłowego. Realizował i zarządzał wieloletnimi projektami w kraju i za granicą obejmujące zarządzanie inwestycjami, transformację biznesową i poprawę efektywności, tworzenie i migrację do centrów usług wspólnych, ...
Robert  Czarnecki
  Swoją drogę zawodową w latach 1995-2006 związał z tematyką zarządzania kadrami w administracji rządowej. Pracował w Urzędzie Rady Ministrów, a następnie do 2006 r. w Urzędzie Służby Cywilnej na stanowisku dyrektora generalnego tego urzędu.   Od 2008 r. pracował w Ministerstwie Finansów jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego a później ...
Andrzej Czerwiński
Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński urodził się 8 listopada 1954 roku w Nowym Sączu. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz szereg kursów  z zakresu organizacji i zarządzania. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz do zarządzania nieruchomościami. W latach 1979 - ...

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.