Who Is Who

A : Ą : B : C : Ć : D : E : Ę : F : G : H : I : J : K : L : Ł : M : N : Ń : O : Ó : P : Q : R : S : T : U : V : W : X : Y : Z : Ż : Ź :

Ostatnio dodane:

Krzysztof Kurek
1.
Krzysztof Kurek
Wojciech Kowalczyk
2.
Wojciech Kowalczyk
3.
Agnieszka Serek
Angelina Sarota
4.
Angelina Sarota
Mgr inż. Zbigniew Wiegner
Mgr inż. Zbigniew Wiegner ur 1954 , absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej PW , od 1980 r. pracuje w wykonawstwie budowlanym. Obecnie Kierownik Budowy nowej elektrowni konwencjonalnej w Rybniku dla EdF Polska, po dwuletniej  pracy w Dyrekcji Budownictwa Specjalistycznego  WARBUD Grupa VINCI , gdzie kierował budową nowego bloku w elektrociepłowni w OPOLU, ...
Prof. dr hab. inż. Urszula  Woźnicka
Prof. dr hab. inż. Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN. Całe życie zawodowe związała z IFJ, obecnie jest kierownikiem Oddziału Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych IFJ PAN, członkiem Rady Naukowej IFJ PAN i IFPiLM w Warszawie oraz członkiem Komitetu Geofizyki PAN. Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół zagadnień fizyki transportu ...
Janusz Włodarski
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Absolwent (1977 r.) wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, specjalność - Systemy i Urządzenia Energetyczne. W latach 1981-1985 zatrudniony w Urzędzie Dozoru Technicznego. W latach 1985-1992 zatrudniony w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, gdzie od lutego 1991 pełnił obowiązki kierownika Zespołu Dozoru Jądrowego. Od grudnia 1987 ...

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.