Who Is Who

A : Ą : B : C : Ć : D : E : Ę : F : G : H : I : J : K : L : Ł : M : N : Ń : O : Ó : P : Q : R : S : T : U : V : W : X : Y : Z : Ż : Ź :

Ostatnio dodane:

Krzysztof Kurek
1.
Krzysztof Kurek
Wojciech Kowalczyk
2.
Wojciech Kowalczyk
3.
Agnieszka Serek
Angelina Sarota
4.
Angelina Sarota
Andrzej Chwas
    Andrzej Chwas był dyrektorem Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki a wcześniej w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego II.    W 2009 r. został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.
Jacek  Cichosz
  Prezes Zarządu PGE EJ 1 Sp. z o.o.   W latach 1998-2010 pracował w międzynarodowej firmie doradczej Accenture na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Przemysłowego. Realizował i zarządzał wieloletnimi projektami w kraju i za granicą obejmujące zarządzanie inwestycjami, transformację biznesową i poprawę efektywności, tworzenie i migrację do centrów usług wspólnych, ...
Robert  Czarnecki
  Swoją drogę zawodową w latach 1995-2006 związał z tematyką zarządzania kadrami w administracji rządowej. Pracował w Urzędzie Rady Ministrów, a następnie do 2006 r. w Urzędzie Służby Cywilnej na stanowisku dyrektora generalnego tego urzędu.   Od 2008 r. pracował w Ministerstwie Finansów jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego a później ...
Andrzej Czerwiński
Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński urodził się 8 listopada 1954 roku w Nowym Sączu. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz szereg kursów  z zakresu organizacji i zarządzania. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz do zarządzania nieruchomościami. W latach 1979 - ...
Tomasz Dąbrowski
  Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, gdzie wcześniej był zastępcą Dyrektora.   Obecnie jest odpowiedzialny za przygotowanie polityki energetycznej, jak również za ramy prawne dla sektora energetycznego. Ponadto nadzoruje sprawy związane z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej w Polsce, jak i bezpiecznym działaniem krajowego systemu ...
Stanisław Gawłowski
Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Działalność społeczno-polityczną rozpoczął w wieku 19 lat wstępując do Ruchu Wolność i Pokój. W 1988 r. został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. W latach 90. był radnym w Darłowie, zastępcą burmistrza Darłowa i radnym sejmiku zachodniopomorskiego. W 2002 r. został zastępcą prezydenta miasta Koszalina. Jest współorganizatorem ...
dr inż. Wiesław  Gorączko
Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki Poznańskiej. Absolwent Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej, Adiunkt i wykładowca w Laboratorium Radioizotopowym Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej. Inspektor Ochrony Radiologicznej Politechniki Poznańskiej. Stypendysta Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, edukator energetyki jądrowej. Uczestnik I i II etapu szkolenia Edukatorów Energetyki Jądrowej ...
Dr inż. Wojciech  Głuszewski
Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej Curie i Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej. Pracuje w Centrum Badawczym Technik Radiacyjnych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Specjalista z zakresu chemii i technologii radiacyjnych. Obecnie zajmuje się zagadnieniami radiacyjnej modyfikacji materiałów polimerowych. Zainteresowania – zastosowania ...
Wojciech Kowalczyk
W Ministerstwie Skarbu Państwa od 13.02.2015. Odpowiedzialny za zadania związane z nadzorem nad branżą energetyczną oraz koordynacją realizacji rządowego programu energetyki jądrowej i inwestycji w obiekty energetyki jądrowej. Ekonomista związany z bankowością. Posiada bogate doświadczenie w pracy z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Urodzony 1 listopada 1965 r.  Absolwent Wydziału ...
Zbigniew Kubacki
Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki Rozpoczął karierę zawodową z Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Orbis jako przedstawiciel handlowy. Później pracował w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, jako koordynator zespołu. Następnie przeniósł się do Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W latach 1975-1981 pracował jako attaché handlowy polskiej ambasady w Atenach ...
1 2 3 4

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.