Who Is Who

A : Ą : B : C : Ć : D : E : Ę : F : G : H : I : J : K : L : Ł : M : N : Ń : O : Ó : P : Q : R : S : T : U : V : W : X : Y : Z : Ż : Ź :

Ostatnio dodane:

Krzysztof Kurek
1.
Krzysztof Kurek
Wojciech Kowalczyk
2.
Wojciech Kowalczyk
3.
Agnieszka Serek
Angelina Sarota
4.
Angelina Sarota
Krzysztof Kurek
Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dr hab. inż. Krzysztof Kurek ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w zakresie podstawowych problemów techniki, specjalność Fizyka Techniczna w 1980 r. Jego zainteresowanie zagadnieniami fizyki cząstek elementarnych, modeli ich oddziaływań i kwantowej teorii pola zaowocowało pracą doktorską pod tytułem” Uwzględnienie wpływu mas kwarków w opisie produkcji ...
Jan Ryszard Kurylczyk
Inżynier budownictwa Obecnie współpracuje z „Elektrobudową”SA, pełni funkcję dyrektora ds. projektów zagranicznych. W latach 2004-2005 był sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a od 2001-2004 wojewodą pomorskim. Był dyrektorem do spraw przygotowania budowy Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”. Uczestniczył w budowie elektrowni wodnej „Żydowo”, elektrowni pompowo-szczytowej „Żarnowiec” oraz elektrowni jądrowej „Żarnowiec”. Jest autorem ...
Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, będąc jednocześnie członkiem Europejskiego Instytutu Energii (European Energy Institute), wybranej grupy szesnastu ekspertów z krajów Unii Europejskiej, pełniących funkcję doradczą (think tank) w sprawach energetycznych dla instytucji i firm europejskich. Profesor W. Mielczarski jest jedynym przedstawicielem Polski w European Energy ...
Tomasz Nowacki
Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.
Magdalena Piłat
Doktorantka w Instytucie Techniki Cieplnej, Politechniki Śląskiej W 2008 otrzymała tytuł magistra inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Politechnice Śląskiej. Obecnie jest doktorantką w Instytucie techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. W 2008 roku stypendystka programu Erasmus, współpraca z Prof. Luiz’em C. Wroblem z Brunel University, Uxbridge, West London w Wielkiej ...
Angelina Sarota
Wiceprezes Zarządu PGE EJ1. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej. W okresie IV – V 2014 radca ministra w Departamencie Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2005 ...
Wiceprezes Zarządu PGE EJ1. Agnieszka Serek jest absolwentką studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz stypendystką Ministerstwa Skarbu Luxemburga. Posiada tytuł MBA Wyższej Szkoły Bankowej Franklin University w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła ponadto podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, a także z dziedziny prawa europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu ...
dr inż. MBA Paweł Skowroński
Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1984); adiunkt w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie systemów i gospodarki energetycznej, ekonomiki energetyki, modelowania siłowni cieplnych, przygotowania i realizacji inwestycji energetycznych, montażu urządzeń energetycznych; autor kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych; członek Polskiego Komitetu Gospodarki Energetycznej FSNT-NOT; uzyskał wyróżnienie miesięcznika ...
Prof. dr hab. inż. Jan  Składzień
Prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Urodzony 24.03.1944 w Warszawie. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w zakresie energetyki jądrowej. W r. 1972 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską, a w r. 1981 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie techniki cieplnej. W r. 1996 otrzymał ...
doc. dr inż.  Andrzej Strupczewski
prof. nadzw. Narodowego Centrum Badań Jądrowych i wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej. Od 48 lat związany z dziedziną inżynierii reaktorowej i bezpieczeństwa jądrowego. Pracował w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu (jako ekspert wiodący w sprawach bezpieczeństwa reaktorów i analiz porównawczych ryzyka powodowanego przez różne źródła energii). Aktualnie ...
1 2 3 4

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.