Wiceminister Trojanowska otworzyła Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej

- Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej wspierać będzie realizację Programu polskiej energetyki jądrowej. Jest to jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodków badawczo - rozwojowych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki  – powiedziała wiceminister Hanna Trojanowska podczas otwarcia placówki stworzonej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej. Uroczystość odbyła się 28 lipca 2012 r. na warszawskiej Białołęce.

- Badania prowadzone w Centrum mają służyć potrzebom zarówno energetyki jądrowej, jak i medycyny nuklearnej – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Podkreśliła, że dzięki wybitnej kadrze, sprawnej administracji i prestiżowym studium doktoranckim Instytut cieszy się zasłużoną renomą na całym świecie. - Jest to jedna z 18 na świecie i jedyna w Polsce placówka, która otrzymała tytuł Centrum Współpracującego z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w zakresie technologii Radiacyjnych i Dozymetrii Przemysłowej – dodała.

 - Od lat ICHTJ odgrywa wiodącą rolę w zakresie rozwoju technologii radiacyjnych, a niektóre z badań Instytutu mają charakter wręcz unikatowy – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Przypomniała, że Instytut zaangażowany jest w projekty badawcze dotyczące nowych metod przerobu paliwa jądrowego, metod biodozymetrycznych czy też badań odporności izolacji przewodów elektrycznych w elektrowni jądrowej.Podczas uroczystości wiceminister Trojanowska wręczyła 17 pracownikom ICHTJ odznaczenia państwowe.

Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej przy Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej jest inwestycją powstałą dla wzmocnienia zaplecza badawczego Programu polskiej energetyki jądrowej. Centrum wyposażono w nowoczesną aparaturę pomiarową: spektrometry promieniowania alfa, beta i gamma, spektrometr masowy, spektrometr rentgenowski, analizator TGA - TDA, spektrometr Ramana, spektrometry UV – VIS, chromatografy gazowe. Dzięki nim można dokładnie poznać skład próbki i oznaczyć minimalne ilości obecnych w niej promieniotwórczych izotopów.

Źródło: mg.gov.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.