Wiceprezes PGE: jak finansować budowę elektrowni jądrowej, wnp.pl

Dobrym sposobem na finansowanie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wydaje się być system tzw. kontraktów różnicowych. Na taki mechanizm zgodził się już rząd brytyjski, inwestor oraz dostawca technologii jednej z elektrowni. Mechanizm ten może być zaadaptowany do polskich warunków - mówi wnp.pl Dariusz Marzec, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
- Celem polskiego projektu jądrowego jest zapewnienie przewidywalnej ceny energii elektrycznej, przy wykorzystaniu zeroemisyjnej technologii, która z jednej strony powinna być uzasadniona ekonomicznie dla inwestorów jak również możliwa do zaakceptowania dla odbiorców. Dlatego dobrym sposobem na finansowanie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wydaje się być system tzw. kontraktów różnicowych. Na taki mechanizm zgodził się już rząd brytyjski, inwestor oraz dostawca technologii jednej z elektrowni. Takie rozwiązanie jest także korzystne dla banków oraz instytucji finansowych uczestniczących w budowie. O wprowadzeniu kontraktów różnicowych w życie wkrótce zadecyduje Komisja Europejska - mówi wnp.pl Dariusz Marzec, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak podkreśla, PGE uważnie obserwuje to co się dzieje w Wielkiej Brytanii, ponieważ brytyjski model może być zastosowany także w innych krajach UE, w tym Polsce.

- Oczywiście niezbędne będzie dostosowanie go do specyfiki lokalnego rynku - dodaje Dariusz Marzec.

W polskim programie jądrowym widać spore przyśpieszenie.

PGE Polska Grupa Energetyczna 3 września br. podpisała z Eneą, KGHM Polska Miedź oraz Tauron Polska Energia porozumienie ws. kupna udziałów w spółce PGE EJ1, której zadaniem ma być wybudowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy około 3 tys. MW. Tauron, Enea i KGHM kupią po 10 proc. udziałów w spółce PGE EJ1 a 70 proc. pozostanie w rękach PGE.

Podpisana umowa wspólników zobowiązuje strony do wspólnego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji przypadających na okres trzech kolejnych lat. Partnerzy przewidują, że łączne koszty z tego tytułu wyniosą około 1 mld zł.

Inne ważne wydarzenie dla polskiego programu jądrowego miało miejsce 11 września 2014 r., kiedy spółka PGE EJ 1 podpisała umowę z AMEC Nuclear UK Ltd na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Podpisana umowa podzielona została na zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny i obejmuje okres co najmniej dziesięciu lat. Wykonanie zakresu podstawowego planowane jest do czasu rozstrzygnięcia postępowania zintegrowanego. Poszczególne usługi będą zlecane w ramach umowy odrębnymi upoważnieniami w miarę postępu prac w projekcie.
Wartość umowy to 1,32 mld zł netto, w tym cena za zakres podstawowy to 204,6 mln zł a cena za zakres opcjonalny wynosi 1,12 mld zł netto.

Także we wrześniu PGE EJ 1 podpisała umowę o współpracy z trzema uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską i Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa. W ramach umowy uczelnie zaangażują się w działania informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat energetyki jądrowej.

Zgodnie z upublicznioną w połowie maja br. strategią grupy PGE, w roku 2017 ma nastąpić podjęcie decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy elektrowni jądrowej. Decyzja będzie wynikała m.in. z analizy otoczenia makroekonomicznego, kształtu polityki energetyczno-klimatycznej oraz mechanizmów regulacyjnych, zapewniających ekonomiczną przewidywalność inwestycji. Rozpoczęcie budowy pierwszego bloku jądrowego spodziewane jest ok. roku 2020.

O problemach w realizacji polskiego programu jądrowego będzie mowa podczas XI Kongresu Nowego Przemysłu, jaki odbędzie się 13 i 14 października br. w Warszawie.
Autor: Dariusz Ciepiela
źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.