„Wpływ Programu Polskiej Energetyki Jądrowej na środowisko – konsultacje społeczne”, Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna z dniem 30 grudnia 2010 r. proces sporządzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna proces udziału społeczeństwa w sporządzaniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej  została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MG [1].

Uwagi i wnioski jej dotyczące można nadsyłać na adres: ocenappej@mg.gov.pl [2] w terminie 21 dni od dnia publikacji.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.