Współpraca polskiego i brytyjskiego przemysłu jądrowego

W Wielkiej Brytanii zorganizowano warsztaty z udziałem przedstawicieli polskiego i brytyjskiego przemysłu zainteresowanego rozwijaniem współpracy na rzecz energetyki jądrowej.

W ramach czterodniowego warsztatu, który odbył się w styczniu br., przedstawiciele polskich izb gospodarczych, konfederacji pracodawców, ośrodków naukowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Grupy Energetycznej oraz Ministerstwa Gospodarki spotkali się z brytyjskimi odpowiednikami, w celu wymiany doświadczeń związanych z budowaniem kompetencji krajowego przemysłu kooperującego z energetyką jądrową.

Wielka Brytania zamierza wybudować w najbliższej przyszłości elektrownie jądrowe bazując na technologiach zakupionych od państw trzecich (Francji, Japonii i Stanów Zjednoczonych).

Fot. Fotolia

- Przypadek Wielkiej Brytanii jest szczególnie interesujący pod kątem realizacji polskiego programu energetyki jądrowej, również w kontekście przygotowania krajowego przemysłu do uczestniczenia w realizacji prac. Pomimo odmiennej sytuacji ekonomicznej tego kraju, stopnia rozwoju przemysłu oraz faktu posiadania już elektrowni jądrowych, pewne rozwiązania - zarówno instytucjonalne jak i organizacyjne - wydają się możliwe do wdrożenia w Polsce - informuje Ministerstwo Gospodarki.

Resort gospodarki przypomina, że Wielka Brytania zamierza wybudować w najbliższej przyszłości elektrownie jądrowe bazując na technologiach zakupionych od państw trzecich (Francji, Japonii i Stanów Zjednoczonych). Dodatkowo, kraj ten jest członkiem Unii Europejskiej co nakłada na niego - podobnie jak w przyszłości w Polsce - zakaz formalnego faworyzowania krajowych podmiotów w stosunku do innych przedsiębiorstw europejskich.

- Sprawia to, że polski program jądrowy jest w wielu kwestiach zbieżny z programem brytyjskim - ocenia Ministerstwo Gospodarki.

W celu zapewnienia możliwie dużego udziału krajowego przemysłu w cywilnym programie jądrowym, Wielka Brytania podjęła szeroko-zakrojone przygotowania bazując na modelu współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w przemysł jądrowy.

Stronę rządową reprezentuje Department of Energy & Climate Change, Business, Innovation & Skills oraz UK Trade & Investment. To trzy oddzielne ministerstwa i agencje, które wspólne tworzą politykę w zakresie kształtowania ram prawnych, regulacyjnych oraz finansowych, stymulujących krajowy przemysł jądrowy.

Strona przemysłowa to Nuclear Industry Association oraz Nuclear Industry Council, czyli izby przemysłu jądrowego oraz organ konsultacyjny przemysłu jądrowego z rządem.

Strona badań i rozwoju, naukowa oraz uniwersytecka reprezentowana jest przez Nuclear Advanced Manufacturing Research Center, National Nuclear Laboratory i National Skills Academy for Nuclear, są to organizacje wspierające odpowiednio komercjalizację działań R&D w przedsiębiorstwach produkcyjnych, współpracę nauka-przemysł oraz szkolenia dla przemysłu jądrowego.

W ramach czterodniowego warsztatu polscy eksperci wymienili doświadczenia z przedstawicielami powyższych ministerstw i organizacji. Wydarzenie posłużyło również do zaprezentowania oferty polskiego przemysłu dla realizacji określonych prac w brytyjskich elektrowniach jądrowych oraz ewentualnej realizacji projektów na rynkach państw trzecich.

Autor: DC

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.