Współpraca Westinghouse z NCBJ i Politechniką Warszawską wnp.pl

Westinghouse Electric Company podpisała porozumienia z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), instytucją prowadzącą prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie atomistyki, oraz list intencyjny z Politechniką Warszawską. Porozumienie rozpoczyna współpracę Westinghouse z NCBJ. Jej celem jest stworzenie programu transferu technologii w dziedzinie analizy bezpieczeństwa reaktorów AP1000. Program będzie wspierać NCBJ w dążeniu do budowania jego pozycji jako światowej klasy instytutu doradzającego decydentom w kwestii polskiego programu nuklearnego. Zakres programu obejmuje algorytmy analizy bezpieczeństwa AP1000 oraz związane z tym szkolenia.- Chcemy przekazać naszą wiedzę polskiej społeczności naukowo-technicznej i w ten sposób przyczynić się do rozwoju branży jądrowej w Polsce — powiedział Yves Brachet, prezes Westinghouse na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.
-Porozumienie z Politechniką Warszawską potwierdza długofalowe zaangażowanie Westinghouse na rzecz wpierania rozwoju kadr niezbędnych do budowy pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. Politechnika Warszawska dołączyła do globalnej sieci uczelni, z którymi Westinghouse współpracuje w obszarze badań i szkolnictwa — dodał Brachet.
Latem 2011 r. Westinghouse po raz pierwszy zaprosił polskich studentów do uczestnictwa w swoim globalnym programie letnich stażów. Podpisane obecnie porozumienie ustanawia mocny fundament do przyszłego rozwoju tej współpracy. Planowana długofalowa współpraca w obszarze badań naukowych, edukacji oraz rozwoju kadr w kontekście energetyki jądrowej i innych zaawansowanych technologii energetycznych będzie obejmować oferty stanowisk naukowych dla studentów i pracowników (w tym w zakresie związanym z pracami dyplomowymi i studiami doktoranckimi),udział pracowników Westinghouse w procesie nauczania na Politechnice Warszawskiej oraz wspólne zgłoszenia do międzynarodowych i krajowych projektów badawczych (w tym ramowych programów badawczych Unii Europejskiej, tj. FP7 i Horizon 2020).

Źródło: wnp.pl
Autor: Dariusz Ciepiela


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.