Wysokie poparcie dla elektrowni jądrowej w woj. pomorskim.

59 proc. mieszkańców województwa pomorskiego popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce - wynika z badań TNS Polska dla PGE EJ 1.
 

- Cyklicznie realizowane przez spółkę PGE EJ 1 badania sondażowe pokazują, że nastawienie opinii publicznej do inwestycji utrzymuje się na stałym poziomie. Zdecydowana większość mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego deklaruje wiedzę na temat energetyki jądrowej, ale wskazuje też na potrzebę prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych - komentuje wynik badań PGE EJ 1.
W czerwcu 2013 r. na zlecenie PGE EJ 1 zrealizowano badania lokalnych społeczności przez TNS Polska. Z badań wynika, że mieszkańcy Pomorza pozytywnie oceniają potencjalny wpływ budowy elektrowni jądrowej na rozwój gmin i regionu. Poziom akceptacji dla projektu wśród mieszkańców tego województwa jest zdecydowanie wyższy niż w województwie zachodniopomorskim.

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej

Badani odpowiadali na pytanie o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w dwóch wariantach - gdyby miała zostać zlokalizowana poza miejscem ich zamieszkania (w Polsce) oraz w ich najbliższym sąsiedztwie (w pobliżu miejsca zamieszkania). Zdecydowanie częściej poparcie dla budowy elektrowni w Polsce wyrażają mieszkańcy województwa pomorskiego (59 proc.) niż mieszkańcy zachodniopomorskiego (29 proc.). Analogiczny rozkład opinii można zauważyć w odpowiedziach na pytanie o budowę elektrowni jądrowej w pobliżu miejsca zamieszkania - popiera ją 57 proc. mieszkańców województwa pomorskiego i 21 proc. badanych z zachodniopomorskiego.

W województwie pomorskim przyzwolenie dla inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie jest tylko nieznacznie niższe od poparcia dla budowy elektrowni jądrowej poza miejscem zamieszkania (odpowiednio 57 i 59 proc.). Oznacza to, że mieszkańcy Pomorza są świadomi potrzeby realizacji tej inwestycji i godzą się na jej lokalizację na terenie ich województwa.

W gminach lokalizacyjnych woj. pomorskiego poparcie dla inwestycji utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Najwyższe poparcie dla budowy elektrowni w Polsce wyrażają mieszkańcy Gniewina (80 proc.) i Krokowej (60 proc.), a w gminie Choczewo poparcie dla inwestycji wynosi 54 proc. Rozkład odpowiedzi o lokalizację w najbliższym sąsiedztwie jest analogiczny - inwestycję na terenie ich gminy najczęściej popierają mieszkańcy Gniewina (72 proc.) i Krokowej (58 proc.). Warto zauważyć, że w gminie Choczewo w porównaniu z poprzednim badaniem poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosło z 51 proc. do 55 proc.
Jeżeli chodzi o gminę Mielno to poparcie dla elektrowni jądrowej w Polsce jak i w sąsiedztwie, spadło nieznacznie i utrzymuje się na niskim poziomie, odpowiednio 18 i 11 proc.

Wpływ budowy elektrowni jądrowej na życie mieszkańców i rozwój regionu

Badani proszeni byli także o wskazanie korzyści związanych z inwestycją. Mieszkańcy gmin - potencjalnych lokalizacji z woj. pomorskiego najczęściej wskazywali na: zapewnienie nowych miejsc pracy (47 proc.), uzyskanie tańszej elektryczności (42 proc.) i rozwój gminy (21 proc.).

Zdania badanych z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego na temat możliwych korzyści znacząco się różniły. O ile ponad połowa (55 proc.) mieszkańców z województwa pomorskiego liczy na utworzenie nowych miejsc pracy w związku z inwestycją, o tyle zdanie to podziela jedynie 23 proc. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W przypadku tańszego prądu odpowiedzi kształtowały się na poziomie 48 i 28 proc., a oczekiwanego rozwoju gminy 24 i 11 proc. (odpowiednio: woj. pomorskie i zachodniopomorskie). 44 proc. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego nie widzi żadnych bezpośrednich korzyści dla gminy, w której ma być zlokalizowana elektrownia (w Mielnie odsetek wynosi 64 proc.).

Zdaniem badanych z województwa pomorskiego budowa elektrowni jądrowej będzie miała też pozytywny wpływ na cały region. Badani najczęściej wskazywali na wzrost liczby nowych miejsc pracy (75 proc.) i rozwój infrastruktury (72 proc.).

Zarówno badania ilościowe jak i jakościowe potwierdziły, że rośnie oczekiwanie zaangażowania strony rządowej w temat budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (56 proc. w porównaniu do 50 proc. stosunku do poprzedniego badania). W opinii badanych sygnalizowano silną potrzebę jasnej deklaracji strony rządowej, która stanowić będzie swoistą legitymizację inwestycji.
Poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej

Zdecydowana większość mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego deklaruje wiedzę na temat energetyki jądrowej, elektrowni jądrowych, ich roli gospodarczej i wpływu na środowisko. Takie zdanie wyraziło odpowiednio 91 proc. badanych z województwa pomorskiego i 86 proc. z województwa zachodniopomorskiego. Większość respondentów określa jednak swoją wiedzę jako przeciętną lub dostateczną (około dwie trzecie w każdym z województw). Deklarowany poziom wiedzy, jak i potrzeba uzyskiwania dalszych informacji, świadczy o tym, że mieszkańcy tych dwóch województw interesują się inwestycją i ten temat jest dla nich ważny. Wyniki te interpretujemy jako wyraz poczucia bycia poinformowanym przez uczestników badania, co jest istotnym elementem bezpieczeństwa informacyjnego.

Potrzebę prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych związanych z inwestycją dostrzega 72 proc. badanych z województwa pomorskiego i 52 proc. badanych z województwa zachodniopomorskiego. Najbardziej zainteresowani problematyką energetyki jądrowej i zasad działania elektrowni jądrowych są mieszkańcy Gniewina (82 proc.), najmniej Mielna (39 proc.).

PGE EJ 1 cyklicznie monitoruje nastawienie opinii publicznej i wiedzę na temat planowanej budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Ostatni sondaż został zrealizowany w dniach od 20 maja do 19 czerwca 2013 r. przez instytut TNS Polska. Łącznie przeprowadzono 2400 wywiadów w miejscowościach będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej oraz pobliskich większych miastach. Badania zostały zrealizowane w województwie pomorskim (1502 wywiady), w tym: gminie Krokowa - 500 wywiadów, gminie Choczewo - 601 wywiadów, gminie Gniewino - 299 wywiadów,Trójmieście - 401 wywiadów (w podziale na Gdańsk:200, Gdynia 99, Sopot 102 wywiady). Badania realizowano także w województwie zachodniopomorskim (599 wywiadów), w tym: gminie Mielno - 220 wywiadów, Koszalinie - 379 wywiadów.

Badanie było prowadzone techniką wywiadu bezpośredniego. 

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.