XXI Konferencja Energetyczna EuroPOWER za nami

W dniach 8 - 9 kwietnia 2015 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się XXI edycja konferencji EuroPOWER. Podczas konferencji obecni byli reprezentanci firm energetycznych, paliwowych, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz przedstawiciele firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej.

Uroczystego otwarcia Wydarzenia dokonał Pan Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki.

Konferencję rozpoczął panel dotyczący Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego Unii Europejskiej, gdzie poruszono m.in. kwestie europejskiego Rynku Energii w kontekście globalnym i  regionalnym. Głos w tej sprawie zabrali: Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna, Janusz Steinhoff, Wicepremier w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001, PwC i Piotr Szpakowski, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN.

Podczas 1. dnia konferencji omówiona została również pozycja Polski na europejskim rynku energii, program koncentracji kapitałowej i organizacyjnej kluczowych spółek sektora oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rynku gazu w Polsce. Obrady zakończyła debata b. Ministrów Gospodarki na temat ówczesnych i współczesnych dylematów w polskiej energetyki, gdzie głos zabrali m.in. Wiesław Kaczmarek, Minister Gospodarki w 1997 r., Minister Skarbu Państwa w latach 2001-2003, Jacek Piechota, Minister Gospodarki w latach 2001-2003 oraz w 2005 r., Janusz Steinhoff, Wicepremier w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001, PwC i Piotr Woźniak, Minister Gospodarki w latach 2005-2007, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju w latach 2011-2013.

Zwieńczeniem pierwszego dnia XXI edycji EuroPOWER była Wielka Gala Liderów Świata Energii, podczas której wręczone zostały najważniejsze nagrody w branży za osiągnięcia dokonane w 2014 roku.

Drugi dzień rozpoczął blok tematyczny związany pytaniem, czy polski rynek energii jest zorientowany na odbiorcę, gdzie głos zabrali m.in. Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, Rafako, Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Masowym, TAURON Polska Energia i Piotr Ostaszewski, Prezes Zarządu, Energia dla firm. W dalszej części dnia obrady toczyły się wokół doświadczeń, wniosków i rekomendacji dostarczanych przez dotychczasowe programy pilotażowe sieci/liczników smart, odnawialnych źródeł energii i ruchu prosumenckiego z perspektywy nowej ustawy OZE oraz potrzeb dla rozwoju sektora wytwarzania oraz dystrybucji.

Konferencję zakończyła dyskusja na temat dalszego rozwoju energetyki w kontekście finansowania, planowanych inwestycji i rywalizacji na konkurencyjnych rynkach dostaw oraz usług budowlanych.

Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.