Zbigniew Kubacki, MG: Energetyka jądrowa szansą dla polskiego przemysłu, wnp.pl

Istniejąca w Polsce monokultura węglowa jest nie do utrzymania przy obecnej polityce klimatycznej UE. Wydobycie węgla z coraz głębszych pokładów sprawia, że staje się on coraz droższy, miejscami przegrywa konkurencje cenową z węglem importowanym. W połączeniu ze wzrostem kosztów emisji CO2 czyni to z energetyki jądrowej coraz bardziej atrakcyjne źródło wytwarzania - mówi Zbigniew Kubacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.

Dlaczego w Polsce powinna rozwijać się energetyka jądrowa?

- Z przeprowadzonych analiz wynika, że istniejąca w Polsce monokultura węglowa - ponad 90 proc. energii elektrycznej produkujemy z węgla - jest nie do utrzymania przy obecnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Wydobycie węgla z coraz głębszych pokładów sprawia, że staje się on coraz droższy, miejscami przegrywa konkurencje cenową z węglem importowanym. W połączeniu ze wzrostem kosztów emisji CO2 czyni to z energetyki jądrowej coraz bardziej atrakcyjne źródło wytwarzania.

Do 2030 roku nastąpi w Polsce istotna zmiana miksu energetycznego. Zmniejszy się do 54 proc. udziału węgla w produkcji energii elektrycznej, wzrośnie do 17 proc. udział OZE. Odgrywają one coraz większą rolę w naszym energy mix, jest to jednak wciąż rola uzupełniająca. Zwiększy się także zużycie gazu ziemnego - z 3 do 10 proc. To także szansa dla gazu łupkowego. Z elektrowni jądrowych natomiast ma pochodzić 15-20 proc. energii.

Pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych, elektrownie jądrowe mają w dłuższej perspektywie najniższe koszty operacyjne i koszty zakupu paliwa, dzięki czemu są pewnym i stabilnym źródłem energii. Objętość paliwa jądrowego jest niewielka, więc można zgromadzić kilkuletnie zapasy, aby uniezależnić się od ewentualnych zaburzeń na rynku.

Jak wygląda dostosowywanie polskiego prawa do rozwoju energetyki jądrowej?


- Rozwój energetyki jądrowej w Polsce wymagał wielu zmian prawnych. W lipcu 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo atomowe oraz ustawa o realizacji inwestycji w energetyce jądrowej. Pakiet tych legislacji umożliwia budowę przemysłu jądrowego w Polsce. Te akty prawne obejmują cały okres funkcjonowania elektrowni jądrowej - od rozpoczęcia budowy do likwidacji elektrowni i zagospodarowania odpadów jądrowych. Infrastruktura prawna w 95 proc. jest gotowa i nie jest barierą w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Trwa proces przygotowywania ponad 20 rozporządzeń wykonawczych do Prawa atomowego. Część z nich jest na końcowym etapie, a proces ich przygotowywania zostanie zakończony w drugiej połowie 2012 r.

Pracujemy także nad wdrożeniem do polskiego prawa odpowiednich dyrektyw unijnych w tym zakresie. Nowa dyrektywa UE z 2011 r. nakłada na państwa obowiązek przygotowania planów zagospodarowania odpadów radioaktywnych - w jakiej formie będą one składowane i w jakich formacjach geologicznych. W Ministerstwie Gospodarki trwa proces przygotowywania takiego planu. W pierwszej połowie 2013 r. gotowa będzie kolejna nowelizacja Prawa atomowego, w której kwestie zarządzania odpadami zostaną ujęte zgodnie z dyrektywą. Nowelizacja powinna być gotowa w

Czy polski przemysł może skorzystać na rozwoju energetyki jądrowej?

- Rozwój energetyki jądrowej to duża szansa dla polskiego przemysłu. Politechnika Warszawska z konsorcjum przygotowuje opracowanie pokazujące, w jakim stopniu polskie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w rozwoju energetyki jądrowej. Szacujemy, że w kraju może zostać ok. 60-70 proc. wartości budowy elektrowni dzięki udziałowi w budowie podmiotów krajowych. Powstał już klaster przedsiębiorstw budowlanych, zainteresowanych udziałem w budowie elektrowni jądrowej.

 

Autor: Dariusz Ciepiela

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.